Gå til hovedindhold
106

Dette jobopslag er udløbet

Daglig leder til Værestedet Kammagiit søges / Job nr. 255/19

Er du en ildsjæl og brænde du for at være med til at gøre en forskel, for unge med et vidtgående handicap, er det lige dig vi mangler som daglig leder ved Værestedet Kammagiit, under Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri, søger en ny daglig leder til Værestedet Kammagiit, pr. 01.06.2019 eller snarest derefter.

I Værestedet Kammagiit, er målgruppen voksne (18+) med et vidtgående handicap, det vil sige at borgerne har forskellige diagnoser, lige pt. er det mennesker med autisme, ADHD, mental retardering, skizofreni, angst, mm. der er brugere af Værestedet Kammagiit.

Der arbejdes ud fra borgens statusrapporter samt ud fra kommunens kvalitetstandard.

Som Daglig leder ved Værestedet Kammagiit skal du i samarbejde med borgeren, pårørende og medarbejderne være med til at skabe og sikre en struktureret dagligdag, hvor brugeren oplever tryghed og faste rutiner, ud fra deres individuelle statusrapporter som du løbende skal være med til at revurdere i samarbejde med brugeren.

De pædagogiske målsætninger er, at brugerne oplever en ligeværdighed og opnår praktisk erfaring med hvad det vil sige at få en hverdag til at fungere på egen hånd.

Til det bruger vi i hele Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri OCN – Open Colleget Network, hvor brugerne gennem læring og deres kvalifikationer, kan opnå læringsbeviser.

Der arbejdes bland andet med:

 • Botræning, som rengøring, vask, madlavning m.m.
 • Støtte til beskæftigelse
 • Det at kunne indgå i et socialt samvær
 • Individuel undervisning
 • Træning i form af motion og svømning

Endvidere er der til Værestedet Kammagiit et værksted til kreativitet.

En gang om måneden er der klubaften fra kl. 17-21, hvor der sker forskellige aktiviteter.

Arbejdsopgaver som daglig leder af Værestedet Kammagiit:

 • Ansvarlig for den daglige ledelse og drift af Værestedet Kammagiit
 • Medansvarlig for at budgettet holdes indenfor den politisk godkendte ramme
 • Medansvarlig for målrettet råd og vejledning, samt udvikling og opkvalificere personalet i Værestedet Kammagiit, i samarbejde med Afdelingslederen
 • Være en frontfigur og igangsætter for det øvrige personale
 • Ansvarlig for at have et tæt samarbejde med medarbejdere og brugerne af værestedet i at planlægge og koordinere opgaverne i værestedet
 • Ansvarlig for at skabe en tæt og god dialog med de pårørende/samarbejdspartnere/boenheder
 • Være en del af ledergruppen i Afdelingen for Støttekorps og Dagtilbud

 Vi forventer, at du:

 • Er uddannet pædagog, socialfagligt uddannelse eller har erfaring indenfor området
 • Gerne har ledererfaring fra tidligere job inden for institutionsområdet
 • Gerne erfaringer indenfor at arbejde med mennesker, der har et vidtgående handicap.
 • At du har lyst til og brænder for at være med til at gøre en forskel for unge mennesker, der har et vidtgående handicap.
 • Er i stand til at arbejde målrettet.
 • Har kendskab til at arbejde med pædagogiske handleplaner
 • Er engageret og har et sundt og positivt livssyn
 • Kan arbejde tværfagligt, selvstændigt og er fleksibel
 • Er dynamisk, igangsættende og har humoristisk sans
 • Kan indgå i en lille gruppe, hvor samarbejde er alfa omega
 • Har overblik og situationsfornemmelse

Vi lægger desuden vægt på:

 • At du er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • At du kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • At du kan arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • At du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • At du evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • At du er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • At du bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • At du er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsproget ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:

 • Et spændende og alsidigt job med mange udfordringer og mulighed for indflydelse på egen opgaver, hvor dagene ikke er ens.
 • Et job i en organisation, hvor der er mulighed for at have indflydelse og som er i konstant udvikling og forandring, til fordel for borgernes bedste.
 • Et job med glade og engageret kolleger
 • Et job med glade og motiverede brugere, der i dagligdage har brug for en strukturende rammer og aktiviteter.
 • Et job hvor der er mulighed for indflydelse og sætte sit eget præg på opgaverne
 • Samarbejde på et tværfagligt plan
 • En flok dygtige og glade kolleger, hvor humøret er i højsæde
 • Og sidst men ikke mindst en flok glad og imødekommende brugere, der glæder sig til at byde dig velkommen

Stillingen er en fuldtidsstilling. 
Værestedet Kammagiit har åbnet i dagtimerne på hverdage fra kl. 07.30 til kl. 16.30, ved klubaftener er der åbent til kl. 21.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

(BOLIG)
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl  

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 255/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 26. april 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Anders Stig Frederiksen
Telefon: +299 366063
Mobil: +299 522845
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning