Gå til hovedindhold
160

Dette jobopslag er udløbet

Daglig leder til Rehabiliteringstilbuddet søges / Job nr. 157/18

Er du en ildsjæl og brænde du for at være med til at gøre en forskel, for borgere med et vidtgående handicap, er det lige dig vi mangler som daglig leder ved Rehabiliteringstilbuddet, under Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri Daglig til Rehabiliteringstilbuddet, med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Rehabiliteringstilbuddet er et midlertidigt bosted, for borgere med et vidtgående handicap, som har behov for psykosocial rehabilitering og vurdering af deres funktionsniveau, samt hvilke fremtidig bolig/botilbud, der passer bedst til borgeren.

I Rehabiliteringstilbuddet er der plads til 6 beboere.

I Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri arbejder vi ud fra kvalitetstandard, som er politisk godkendt, det vil sige, at, i kvalitetstandarderne står der beskrevet hvilke ydelser der skal leveres.

I kvalitetstandarden for Rehabiliteringstilbuddet, er målsætningen bla.:

 • At borgeren med behov for rehabilitering så vidt muligt opnår et så selvstændigt og meningsfyldt liv, med de funktionstab som måtte være
 • At borgeren bliver bedre i stand til at klare sig i eget hjem eller anden boform
 • At en enkelte borger, gennem opholdet i Rehabiliteringstilbuddet, i højere grad bliver i stand til at tage ansvar for hverdagen på egne betingelser og dermed opnår størst mulig indflydelse på tilværelsen.
 • At give individuel støtte, alt efter om borgeren har brug for støtte til at udvikle, fastholde eller undgå tab af færdigheder og sociale kompetencer på enkelte eller flere områder.

Arbejdsopgaver som daglig leder af Rehabiliteringstilbuddet:

 • Ansvarlig for den daglige ledelse og drift af Rehabiliteringstilbuddet
 • Medansvarlig for at budgettet holdes indenfor den politisk godkendte ramme
 • Medansvarlig for målrettet råd og vejledning, samt udvikling og opkvalificere personalet i Rehabiliteringstilbuddet, i samarbejde med Afdelingslederen
 • Være en frontfigur og igangsætter for det øvrige personale
 • Ansvarlig for at have et tæt samarbejde med medarbejdere og beboerne i Rehabiliteringstilbuddet i at borgeren med udgangspunkt i dennes handle- og rehabiliteringsplan, sikres en tilværelse så nær det normale som muligt
 • Ansvarlig for sammen med borgerens kontaktperson, i udarbejdelse, implementering og vedligeholdelse af borgernes pædagogiske handleplaner.
 • Ansvarlig for sammen med borgerens kontaktperson, at motivere og støtte brogeren i daglig beskæftigelse, samt fritidstilbud, ud fra borgerens ønsker og interesser.
 • Være en del af ledergruppen i Afdelingen for Støttekorps, Væresteder/Dagtilbud, Aflastning, Rehabilitering og Bokollektiverne.

Vi forventer, at du:

 • Har en pædagogisk, sundhedsfaglig eller ergoterapeutisk uddannelse
 • Har kendskab til at arbejde rehabiliterende
 • Gerne har ledererfaring fra tidligere job inden for institutionsområdet
 • Gerne erfaringer indenfor at arbejde med mennesker, der har et vidtgående handicap.
 • At du har lyst til og brænder for at være med til at gøre en forskel for mennesker, der har et vidtgående handicap.
 • Er i stand til at arbejde målrettet og er god til anerkendende kommunikation
 • Har kendskab til at arbejde med pædagogiske handleplaner
 • Er engageret og har et sundt og positivt livssyn
 • Kan arbejde tværfagligt, selvstændigt og er fleksibel
 • Er dynamisk, igangsættende og har humoristisk sans
 • Kan indgå i en lille gruppe, hvor samarbejde er alfa omega
 • Har overblik og situationsfornemmelse

Vi lægger desuden vægt på:

 • At du er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • At du kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • At du kan arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • At du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • At du evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • At du er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • At du bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • At du er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsproget ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder: 

 • Et spændende og alsidigt job med mange udfordringer og mulighed for indflydelse på egen opgaver, hvor dagene ikke er ens.
 • Et job i en organisation, hvor der er mulighed for at have indflydelse og som er i konstant udvikling og forandring, til fordel for borgernes bedste.
 • Et job med glade og engageret kolleger
 • Et job med glade og motiverede borgere, der i dagligdage har brug for en strukturende rammer og aktiviteter.
 • Et job hvor der er mulighed for indflydelse og sætte sit eget præg på opgaverne
 • Samarbejde på et tværfagligt plan
 • En flok dygtige og glade kolleger, hvor humøret er i højsæde
 • Og sidst men ikke mindst en flok glad og imødekommende borgere, der glæder sig til at byde dig velkommen

Som Daglig leder ved Rehabiliteringstilbuddet, skal du kort sagt, i samarbejde med borgeren, personalet og pårørende, være med til at skabe og sikre en struktureret dagligdag, hvor borgeren oplever tryghed og faste rutiner, ud fra deres individuelle handleplaner samt pædagogiske handleplaner.

Stillingen er fuldtids, hvor dine primære arbejdstider vil være kl. 08-16, du vil dog skulle have rådighedsvagt, i forhold til ledelsesspørgsmål, udenfor ordinær arbejdstid.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 157/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 4. april 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Susanne K. Christensen
Telefon: +299 36 61 63
Mobil: +299 56 27 61
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning