Gå til hovedindhold
164

Dette jobopslag er udløbet

Daginstitutionen Nukariit søger en socialhjælper

Integreret daginstitution Nukariit søger en socialhjælper

Vil du være med til at udvikle og vedligeholde en daginstitution hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel, så har vi brug for dig.

Nysgerrige, robuste, sunde og glade børn er målsætningerne for Kommuneqarfik Sermersooq, vi vil drøfte en vejledende handleplan og opfylde den.

 

 

Vores kendetegn for institutionen er: At arbejde med udgangspunkt af målsætninger, som er:

·At bruge naturen som pædagogisk redskab

·At bruge 2022 til at udvikle medarbejdere.

Nukariit er en nyere integreret daginstitution med plads til 120 børn fordelt med 60 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn, med henholdsvis 5 og 3 stuer.

Personalenormeringen er på 29.

Den integrerede børnehaven ligger i den nyere bydel Qinngorput med omgivet at storslået natur.

 

 

Vi tilbyder:

 • ·deltage aktivt i udviklende aktiviteter for børnene
 • ·deltage aktivt i udviklende fysiske aktiviteter for børn og udviklende læring for børn
 • ·Det er vigtigt for os, at børnene oplever en sammenhængende og tryg hverdag med positive relationer. Vi vil forvente, at du er med at danne rammerne og støtte op om institutionens målsætninger.

 

 

Fagligt forventer vi at du:

 • · Du er uddannet som socialhjælper eller tilsvarende
 • · Er en god rollemodel både i forhold til kollegaer og i forhold til børn.
 • · Vil møde børn, personale og forældre med en anerkendende tilgang.
 • · Er positiv og rummelig i forhold til dine omgivelser.
 • · Er faglig bevidst og gerne erfaring fra vuggestue eller børnehave.
 • · Lægger rigtig stor vægt på forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere omkring barnet.
 • · Vil vægte udendørs aktiviteter at bruge de naturlige omgivelser.
 • · Er loyal over for ledelsen.
 • · Deltager i det pædagogiske udviklingsarbejde i daginstitutionen og kan medinddrage dine kollegaer.
 • · Skal være god til at lytte og samtidig kunne give udtryk for hvad du mener.

 

 

Det vil være en fordel hvis:

 • · At du synes det er vigtigt at du kan give de enkelte børn og deres forældre mens de er på arbejde tryghed, nærhed, respekt, samarbejde, leg og udvikling 
 • · At du er villig til at deltage aktivt ved kurser for ufaglært personale.
 • · At du kan dele dine kompetencer med os.
 • · At du har evner i musik, sange, bruge kroppen eller på anden vis har evner at sætte gang i aktiviteter.

 

 

For yderligere oplysninger kan følgende kontaktes:
Leder af Nukaariit Lillian Lennert Frederiksen: telefon 366991 eller email: lile@sermersooq.gl

 

 

Straffe- og børneattest:Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelse først begyndes, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 549/22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m v skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:
Ansøgningen foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 30. august 2022

Søg denne stilling