Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Daginstitution Umiaq søger en Barne- og Socialhjælper / job nr. 439/21

Der er i alt 50 børn på daginstitutionen ”Umiaq”. De er fordelt således, at der er plads til i alt 40 børn i to lokaler, at Inatsisartutlov nr. 16 af 3 december 2012 bliver følget, at der er plads til 10 børn med Autisme/ADHD i to lokaler, ifølge Inatsisartut forordning nr: 7 af 3. november 1994.

Der er i alt 19 medarbejdere, herunder kan de være støttepersoner til de 10 børn med handikap.

Daginstitutionen er placeret i Nuussuaq. Daginstitutionen åbner kl: 7:00 om morgenen og lukker kl. 17:00 om eftermiddagen. Udover arbejdet bliver der holdt personalemøder hver måned, hvor de kan holde møde udenfor åbningstiderne efter behov.   Medarbejderne har flex tid.

Det er vigtigt at have barnet som fokus, og arbejde ud fra barnets status som udgangspunkt. Det er vigtigt at servicere forbrugerne på Umiaq på en nærværende og en rolig måde.

Vi har disse værdier i "Umiaq":

 • At skabe forskellige pædagogisk og udviklings indsats
 • Der lægges vægt på at bruge naturen i børnenes udvikling
 • At respektere børnenes forskellighed og personlighed, og dermed også inkludere dem i at afgøre det
 • At anvende den anerkendende pædagogik
 • Trygge omgivelser med plads for børnene i forbindelse med udvikling.

Tilbud:

 • Der tilbydes udviklingsmuligheder til den ansatte.
 • At du bliver ansporet og vejledt i forhold til at være ansvarlig under arbejdstiderne
 • Medarbejdere som udviser respekt, tillid og venskab til hinanden.
 • Mulighed for kurser og uddannelse
 • Der er mulighed for sparring med udgangspunkt af det medarbejderen har været igennem under arbejdstiden.

Fagligt forventer vi at du:

 • At du er uddannet som Barne- og Socialhjælper
 • At du er dynamisk og ansvarlig
 • At du kan deltage ved debat om arbejdspladsen
 • At du kan skabe en udviklingsindsats med børnene
 • At du skal være behagelig at tale sammen med, tilgængelig og åben
 • Daginstitutionen som tilbyder kurser til medarbejdere.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 439/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 23. august 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Nukârak´Olsen
Telefon: +299 366890
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning