Gå til hovedindhold
70

Dette jobopslag er udløbet

Bygningsmyndigheden søger en Byggesagsbehandler / Job nr. 157/21

Vi har i Kommuneqarfik Sermersooq rivende travlt med flere spændende udviklingsprojekter, og søger derfor en byggesagsbehandler til afdelingen.

Arealmæssigt er Kommuneqarfik Sermersooq verdens største kommune og Grønlands folkerigeste med sine ca. 23.000 indbyggere. Ud over hovedstaden Nuuk omfatter kommunen også byerne Paamiut, Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og 8 bosteder spredt på vest- og østkysten af kommunen.

Bygningsmyndigheden arbejder bl.a.:

 • Sagsbehandling iht. bygningsreglementet
 • Borgerbetjening inden for området
 • Byggeteknisk tilsyn og ibrugtagningstilladelser

Din profil:

Vi forventer, at du har en byggeteknisk baggrund (bygningskonstruktør, ingeniør, arkitekt el. lign.)

 • Udtrykker dig professionelt og klart i skrift og tale, gerne på både grønlandsk og dansk.
 • Du er struktureret og engageret og kan navigere i komplekse sagsforløb
 • Bevarer overblikket og formår at afslutte opgaver
 • har mod på at indgå i en åben og serviceorienteret dialog med borgere og kolleger
 • samarbejdsorienteret men respekt for andre fagområder og synspunkter

Det vil være en fordel at du har erfaring med byggesagsbehandling og arbejdet i en politisk styret organisation, samt at du har kørekort.

Vi kan tilbyde dig:

 • et interessant og afvekslende job med selvstændig kompetence og ansvar
 • et godt samarbejdsklima med dygtige og engagerede kolleger
 • gode muligheder for faglig og personlig udvikling

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen og om kommunen generelt, kan fås hos:
Fg. Afdelingsleder Tittus Dalager, mail: tjda@sermersooq.gl, tlf. +299 36 74 41  Mobil : 55 07 38

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, Teknisk landsforbund eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 157/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 15. april 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Tittus Dalager
Telefon: +299 367441
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning