Gå til hovedindhold
111

Dette jobopslag er udløbet

Bygdeskolerne Isortoq og Sermiligaaq søger en uddannet lærer til besættelse af skolelederfunktionen på hver af skolerne / Job nr. 269/17

Bygdeskolerne Isortoq og Sermiligaaq søger en uddannet lærer til besættelse af skolelederfunktionen på hver af skolerne

Skolen i Isortoq består af ca. 11 elever og der er ansat 3 lærere på skolen inkl. den lærer der har skolelederfunktionen.

Skolen i Sermiligaaq består af ca. 29 elever og der er ansat 6 lærere på skolen inkl. den lærer der har skolelederfunktionen.

Du refererer til skoleinspektøren i Tasiilaq, som også vil være din nærmeste overordnede

Kvalifikationer:

•                          Du er indstillet i at påtage sig selvstændigt ledelsesansvar
•                          Du vil medvirke til at udvikle en afdelingsopdelt skole både pædagogisk og organisatorisk
•                          Du er åben og loyal og god til at skabe relationer
•                          Du har overblik, kan træffe beslutninger, planlægge, tilrettelægge og uddelegere opgaver
•                          Du kan arbejde målrettet
•                          Du er uddannet lærer

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut meeqqat atuarfianneersut kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen. Ved første ansættelse som lærer efter nærværende overenskomst, fastsættes en prøvetid på 3 måneder.

Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform.

Ved ansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligeledes ydes flyttegodtgørelse efter gældende regler.

Til funktion som skoleleder ydes der et særlig tillæg i hendhold til gældende aftale.

Du vil blive ansat på særlige åremålsvilkår jf. aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Der ydes tillige et ikke-pensionsgivende fratrædelsesbeløb på kr. 18.000,00 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991 pr. 12 måneders ansættelse. Beløbet reguleres som særlige tillæg og udgør pr. 1. april 2017, kr. 20.253,67 årligt. Fratrædelsesbeløbet udbetales månedsvis sammen med lønnen og indsættes på en spærret konto i et grønlandsk pengeinstitut.

Efter hver 12 måneders ansættelse er du berettiget til feriefrirejse for dig og din familie i henhold til bestemmelserne (bortset fra optjeningsbestemmelserne) i kapitel II, Feriefrirejser, i Aftale af 26. august 2014 mellem Naalakkersuisut og IMAK om frirejser.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl   

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 269/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 31. maj 2017
Tiltrædelse: 01. august 2017 eller efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Isortoq og Sermiligaaq
Yderligere oplysninger fås hos: Karsten Sandau
Telefon: +299 36 78 01
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning