Gå til hovedindhold
101

Dette jobopslag er udløbet

Boenhed Kangillinnguit 4 søger en leder / Job.nr. 573/20

Vil du være i front for den faglige udvikling af en spændende specialinstitution?
Afdelingen for handicap og socialpsykiatri søger en leder til Kangillinnguit 4 i Nuuk


Som leder vil du skulle varetage den daglige ledelse og drift af Kangillinnguit 4.
Boenheden er et bosted, for borgere med primært psykosociale problemstillinger. I Kangillinnguit 4 er der plads til 5 beboere.
I afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri arbejder vi bl.a. ud fra kvalitetstandarder.

Kvalitetstandarderne kan findes på følgende link: https://sermersooq.gl/da/borger/pension-aeldre-og-pleje/kvalitetsstandarder-for-velfaerdsomraadet

Arbejdsopgaver som leder for Kangillinnguit 4:

 • Ansvarlig for den daglige ledelse og drift af Kangillinnguit 4
 • Medansvarlig for at budgettet holdes indenfor den politisk godkendte ramme
 • Medansvarlig for målrettet råd og vejledning, samt udvikling og opkvalificere af personalet i Kangillinnguit 4, i samarbejde med afdelingslederen
 • Være en frontfigur og igangsætter for det øvrige personale
 • Ansvarlig for at skabe gode arbejdsbetingelser for personalet i Kangillinnguit 4
  Være en del af ledergruppen

Vi forventer, at du:

 • Har en pædagogisk, sundhedsfaglig uddannelse eller tilsvarende
 • Har lyst til og brænder for at være med til at gøre en forskel for mennesker, der har et vidtgående handicap.
 • Er i stand til at arbejde målrettet og er god til anerkendende kommunikation
 • Har kendskab til at arbejde med pædagogiske handleplaner
 • Kan arbejde tværfagligt, selvstændigt og er fleksibel
 • Er dynamisk, igangsættende og har humoristisk sans
 • Kan indgå i en lille gruppe, hvor samarbejde er alfa omega
 • Har overblik og situationsfornemmelse

Vi lægger desuden vægt på:

 • At du er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Gerne har ledererfaring fra tidligere job inden for institutionsområdet
 • Gerne har erfaringer indenfor at arbejde med mennesker, der har et vidtgående handicap
 • At du kan arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • At du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • At du evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • At du er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • At du bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

Vi tilbyder:

 • Et spændende og alsidigt job med mange udfordringer og mulighed for indflydelse på egne opgaver
 • Et job i en organisation, hvor der er mulighed for at have indflydelse og som er i konstant udvikling og forandring, til fordel for borgernes bedste
 • Et job med glade og motiverede borgere, der i dagligdagen har brug for strukturende rammer og aktiviteter

Stillingen er fuldtids, arbejdstiderne vil primært være i dagtimerne fra kl. 08-16, som leder vil du have kontor i Kangillinnguanut 4, 3905 Nuussuaq.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 573/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 1. December 2020
Tiltrædelse: Snarest eller efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Henrik Gundersen
Telefon: +299 36 60 87
Mobil: +299 522836
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning