Gå til hovedindhold
86

Dette jobopslag er udløbet

Bo – og behandlingstilbuddet i Nuuk søger en terapeut / Job nr. 543/19

Har du stor interesse i at arbejde med sårbare familier?  Er du rummelig og god til at møde mennesker?   Og har du forståelse for vigtigheden af nærværende, anerkendende og omsorgsfuld relationsbaseret tilgang til behandlingen? Kan du have en arbejdstilgang der ligger i at være struktureret og i forudsigelige rutiner? Har du viden og forståelse af vigtigheden af den tidligste tilknytning mellem forældre og barn, samt det nænsomme arbejde der ligger heri, samt har et kendskab til spædbørns udvikling? Hvis du kan sige ja til disse spørgsmål, så er det måske dig vi søger! 

Afdelingen, Kuserneq under Forvaltningen for Børn og Familier i Kommuneqarfik Sermersooq, søger en terapeut.

I Kommuneqarfik Sermersooq er vores primære arbejde at forebygge misrøgt af børn. Vi involverer alle familiemedlemer i vores arbejde med udgangspunkt i strukturerede rammer, hvilket indebærer at familiens aktuelle situation og ressourcer er i centrum.

Om stillingen:

Kuserneq er et bo- og behandlingstilbud for kommende og nybagte forældre, som har behov for kompetenceløft og støtte. Udgangspunktet i dette er, at give familier muligheder med børnenes vilkår og udvikling i centrum. Familierne kan bo i Kuserneq indtil barnet er 2 år.

Opgaverne vil blandt andet være følgende:

 • Samtaler med familier med udgangspunkt i behandlingsplaner, samtaler med par, individuelle samtaler med voksne og børn om aktuel situation.
 • Undersøgelser i forhold til forældrenes kontakt til deres børn.
 • Observation af indbyrdes kontakt i familien.
 • Lave genogrammer
 • Samarbejde i forhold til formulering af plan for de voksnes gruppeterapi samt deltagelse under disse.
 • Samarbejde i forhold til formulering af plan for børnenes gruppeterapi samt deltagelse under disse.
 • Arbejde med faste temaer sammen med familien.
 • Deltage under aktiviteter.
 • Forberedelse af og velkomst af nytilkomne forældre.
 • Hjælp i forhold til øvelser for familien med udgangspunkt i målsætninger som familien selv har formuleret.
 • Samarbejde i forhold til levering til behandlerteamet samt samarbejde i forhold til udvikling af behandlingstilbud og indfrielse af denne.
 • Samarbejde i forhold til formulering af plan for fælles aktiviteter samt deltagelse under disse.

Hvem søger vi:

 • Du er uddannet terapeut  (psykolog, familieterapeut, psykoterapeut)
 • Du har en videreuddannelse som spædbarnsterapeut, dog ingen krav
 • Vi finder det vigtigt, at du har viden i forhold til tilknytningsteori.
 • Du har kendskab til mentalisering
 • Du evner at undersøge forældrekompetencer
 • Du har viden i forhold til traumer
 • Du kan arbejde med familier med udgangspunkt i systemisk metode

Kravene er store og hvis virksomheden skal indfri sit virkeområde effektivt er det nødvendigt at du er fleksibel og at du evner at tilpasse dig med udgangspunkt i de mange forhold der opstår på dit arbejdsområde. Dette gælder også internt i virksomheden og i forhold til behandlingen.

Hvad kan vi tilbyde.

 • Et spændende arbejde med mange udfordringer.
 • En arbejdsplads med høj medarbejdertrivsel
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Supervision
 • Selvstændigt arbejde

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 543/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 13. september 2019
Tiltrædelse: 1. oktober 2019 eller efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Kirsten Brandt Davidsen
Telefon: +299 366105
Mobil: +299 564948
Solveig Mølgaard
Telefon: +299 366176
Mobil: +299 555697
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning