Gå til hovedindhold
69

Dette jobopslag er udløbet

BFC søger tolk/administrativ medarbejder / Job nr. 400/20

Børne- og Familieforvaltningen Tasiilaq varetager en række opgaver omhandlende udsatte børn, unge og familier. Der er tale om råd og vejledning, myndighedsopgaver, herunder iværksættelse af, samt udførelse af støtteforanstaltninger.
I Børne- og Familieforvaltningen arbejder knap 30 medarbejdere med forskellige funktioner og med forskellig baggrund. Vi taler forskellige sprog, men klarer os i det daglige ved fælles hjælp.
Vi har brug for tolkning til flere forskellige opgaver, herunder: personalesamtaler, samtaler med børn, unge og familier, møder, undervisning samt oversættelse af mindre skriftlige opgaver. Kan du simultantolke, vil dette absolut være en fordel.
Til vore opgaver knytter der sig en lang række administrative funktioner; betaling af regninger, opdatering af sags lister, besvarelse af henvendelse, tidsbestilling, administration af socialvagtordning etc. Dine administrative opgaver vil blive aftalt i samarbejde med vores anden administrative medarbejder, ud fra dine kvalifikationer.

Forventninger til ansøger:

  • Du er uddannet tolk/oversætter
  • Du er stabil og ansvarsfuld
  • Du er god til at samarbejde
  • Du taler og skriver grønlandsk og dansk
  • Du er god til skriftligt arbejde og du er struktureret

Vi kan tilbyde:

  • En fast stilling på 40 timer ugentligt
  • En spændende stilling med både faglige og personlige udfordringer
  • Gode kolleger, hvor vi har det godt med hinanden og med opgaverne 
  • Et arbejde med høj grad af indflydelse og ansvar

Om kommunen, byen og afdelingen:

Byen Tasiilaq er den østligste by i verdens største kommune, Sermersooq. Området omkring Tasiilaq byder på storslået natur og kulturelle oplevelser året rundt. Desuden er de fleste sportsgrene gratis at benytte fx fitness og crossfit.
BFA/BFC i Tasiilaq varetager opgaver med børnesager i de fem omkringliggende bygder. Vi samarbejder med Børne- og Familieforvaltningen i Nuuk ift. opgaveløsningen.
Vi er i fuld gang med en opkvalificering af medarbejdere, arbejdet og området. Vi tænker nyt samtidig med, at vi styrker kvaliteten af sagsbehandling og indsatserne.
Børne- og Familieområdet ledes af en fælles Chef og består af Børne- og Familieafdelingen og Børne- og Familie Centeret. Vi har et tæt samarbejde og har fælles adresse i Tasiilaq.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 400/20 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 20. august 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Lene Warwick
Telefon: +299 367795
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning