Gå til hovedindhold
178

Dette jobopslag er udløbet

Behandlingsleder for Ungecenter i Nuuk

Brænder du for at være med til at forme et behandlingstilbud for unge? Kommuneqarfik Sermersooq søger en psykolog til jobbet som behandlingsleder for Ungecenteret.

 

Behandlingslederen skal udvikle og give ledelse for Ungecenterets tre afdelinger:

 • Behandlingsafdeling for behandling af traumatiserede og/eller omsorgssvigtede børn og unge i alder 6 – 23 år.
 • Ungerådgiverafdeling, som arbejder med visiterede unge i alder 10 – 17 år, der er et værested tilknyttet denne afdeling.
 • Efterværnsafdeling som arbejder med unge i alder 18 – 23 år.

 

Ud over at være behandlingsleder for disse 3 afdelinger skal behandlingslederen fungere som stedfortræder for Ungecenterets leder ved centerlederens fravær.

 

Placering vil være i Ungecenteret i Nuuk, som er et foranstaltningsområde under Afdeling for Familiebehandling (AFB)

 

Som behandlingsleder vil du referere til centerlederen for Ungecenteret.   

 

Behandlingsleder for Ungecenteret i Nuuk bliver en del af en arbejdsplads, hvor medarbejdertrivsel og faglig udvikling prioriteres højt. Du vil samtidig få mulighed for at præge en tilbud for unge og gøre en forskel for børn og unge som har det svært.

 

Stillingen er ledig til besættelse fra den 1. november 2022 eller efter nærmere aftale. 

 

Ansvarsområde:

 • Behandlingsansvarlig i forhold til den terapeutiske, behandlingsmæssige og socialpædagogiske indsats, der ydes til unge, som visiteres til Ungecenter i Nuuk.
 • Varetage behandlingen og give terapi til de visiterede børn og unge, som her tilknyttet behandling afdelingens dagtilbud.
 • I samarbejde med lederen sikre faglig videreudvikling af medarbejdergruppen på det behandlingsmæssige og socialpædagogiske arbejdsområde.
 • Koordinere det daglige behandlingsarbejde, og yde sparring til medarbejdere omkring visiterede unge.
 • Kvalitetssikre behandlingens igangværende opgaver, herunder have ansvar for at journaler og behandlingsplaner er ajourførte.
 • Være stedfortræder ved centerlederens fravær.

 

Om dig

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du er uddannet psykolog.
 • Du har gerne bredt kendskab og erfaring med behandling af børn og unge, gerne i Grønland.
 • Du har stor personlig og faglig integritet og gennemslagskraft
 • Du er god til at strukturere, koordinere, planlægge og følge op på opgaverne
 • Du har gode skriftlige formuleringsevner.
 • Du har et positivt menneskesyn, lysten og evnen til at fokusere på det, som virker
 • At du er fleksibel og nemt at samarbejde med.
 • At du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling.
 • Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav

 

Hvad kan vi tilbyde

Et spændende arbejde med mange udfordringer.

 • Gode kollegaer
 • Supervision
 • Sparring med kollegaer i Børn- og Familieafdelingen øvrige foranstaltninger, f.eks. Børn- og Familie Centeret (BFC)
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling, herunder relevante kurser.

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Cecile Jeremiassen på tlf.nr. 36 69 29 mobil: 27 41 12 eller e-mail ceje@sermersooq.gl

 

Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

 

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og en anden relevant forhandlingsberettiget organisation

 

Ansættelsen kan ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:Ansøgning mærket med Job nr. 502/22, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder ud fra en strategi ”Over isen” – fremtid i fællesskab”, som har til formål at sikre en velfungerende organisation, en stærk økonomi, bedre mere effektiv og forhåbentlig billigere service til borgerne. Rammen for vores arbejde er de politiske målsætninger, som er fastsat i samarbejdsaftalen ”Det hele menneske i et forpligtende, nyskabende fællesskab.”

Ansøgningsfrist: 15. september 2022

Søg denne stilling