Gå til hovedindhold
170

Dette jobopslag er udløbet

Behandlingsleder til overvåget samvær & støtte til hjemgivelse i Nuuk

Brænder du for at være med til at forme et nyt indsatstilbud for udsatte familier? Kommuneqarfik Sermersooq søger en psykolog, familiebehandlinger eller lignende til jobbet som behandlingsleder i Børne, -og familiecenter Nuuk

 

Arbejdsområdet er behandling og indsats for familier med udsatte børn, som er anbragt udenfor hjemmet er rettet mod ”overvåget samvær og støtte til hjemgivelse”.

 

 


Børne- og Familiecenteret i Nuuk varetager familiebehandling og socialpædagogiske indsatser rettet mod familier med psykosociale vanskeligheder. Vores fornemste opgave er at forebygge omsorgssvigt af børn i Kommuneqarfik Sermersooq. Vi arbejder ud fra et systemisk grundlag med inddragelse af hele familien og med fokus på deres resurser og de muligheder, der ligger i og uden for familien. BFC er et særligt intensivt behandlingstilbud, hvor et antal familier får mulighed for en ny tilværelse med barnets trivsel i centrum.

 

Som behandlingsleder vil du referere til afdelingslederen for Børne- og Familiecenteret (BFC). Du vil komme til at indgå i BFCs ledelsesteam, som foruden afdelingslederen og du selv omfatter 4 andre behandlingsledere.

 

Din hovedopgave er, at samarbejde med BFC, men behandlingen og indsatsen vil blive i egen base, hvor du kommer tættere på klienter og deres forældre, og vejleder dem med det systemiske grundlag. Dvs. du kommer til at samarbejde med afdelingslederen, samt to terapeutiske behandlere og 2 pædagogiske medarbejdere.  

 

Som behandlingsleder for BFC i Nuuk vil du blive del af en velfungerende arbejdsplads, hvor medarbejdertrivsel og faglig udvikling prioriteres højt. Du vil samtidig få mulighed for at præge et helt nyt behandlingssted og gøre en forskel for familie og børn.

 

Stillingen er ledig til besættelse snarest muligst eller efter nærmere aftale. 

 

 

 

 

Ansvarsområde:

 

·Behandlingsansvarlig i forhold til den terapeutiske, behandlingsmæssige og socialpædagogiske indsats, der ydes til familie med børn, som visiteres til ”overvåget samvær og til støtte til hjemgivelse.

 

·I samarbejde med afdelingslederen og de øvrige behandlingsledere, sikre faglig videreudvikling af medarbejdergruppen på det behandlingsmæssige og socialpædagogiske arbejdsområde.

 

·Koordinere og fordele det daglige behandlingsarbejde, og yde daglig sparring til øvrige medarbejdere omkring visiterede klienter.

 

·Kvalitetssikre familiebehandlingens igangværende opgaver, herunder have ansvar for at journaler og klientliste er ajourførte.

 

 

Om dig

 

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 

·Du har en relevant terapeutisk uddannelse, fx psykolog eller socialrådgiver.

 

·Du har omfattende erfaring med helhedsorienteret familiebehandling.

 

·Du har stor personlig og faglig integritet og gennemslagskraft

 

·Du er god til at strukturere, koordinere, planlægge og følge op på opgaverne

 

·Du har gode skriftlige formuleringsevner

 

·Du har et positivt menneskesyn, lysten og evnen til at fokusere på det, som virker

 

·Du har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker, møde dem hvor de er og hjælpe dem til at skabe forandring

 

·At du er åben og udadvendt.

 

·At du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling.

 

·Dobbeltsprogede ansøgere (grønlandsk/dansk) vil blive foretrukket.

 

 

Hvad kan vi tilbyde

 

Et spændende arbejde med mange udfordringer.

 

·En arbejdsplads med høj medarbejdertrivsel

 

·Gode kollegaer

 

·Supervision

 

·Gode muligheder for faglig og personlig udvikling

 

·Selvstændigt arbejde

 

 

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Afdelingsleder Ellen Magnussen, tlf. +299 36 61 05 eller e-mail: elem@sermersooq.gl

 

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Straffeattest: 

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og en anden relevant forhandlingsberettiget organisation

 

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:


Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 664-22, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

 

Ansøgningsfrist: 4. oktober 2022

Søg denne stilling