Gå til hovedindhold
167

Dette jobopslag er udløbet

Behandlingsleder til nyt Krisecenter Qimarnguik, jobnr. 183/19

Brænder du for at være med til at forme et nyt bo- og behandlingstilbud for udsatte familier? Kommuneqarfik Sermersooq søger en terapeut/ psykolog, eller lignende til jobbet som behandlingsleder i Krisecenter et nyt bo- og behandlingstilbud.

Kommuneqarfik Sermersooqs forvaltning for børn og familie søger en behandlingsleder til Krisecenter i Nuuk. Behandlingslederen skal tillige kunne varetage terapi med voldsudsatte kvinder og børn. Behandlingslederens placering vil være under Børne- og Familiecenteret i Nuuk, som er et foranstaltningsområde under Børne- og Familieafdelingen.

Du vil have din base og faglige forankring i Krisecenter bo- og behandlingstedet for kvinder med børn, her er der, foruden familievejledere, for hvem du skal være faglig leder og koordinator.

Som behandlingsleder vil du referere til afdelingslederen for Børne- og Familiecenteret (BFC). Du vil komme til at indgå BFCs ledelsesteam, som udover afdelingslederen afdelingslederen og du selv omfatter tre andre behandlingsledere.

Børne- og Familiecenteret i Nuuk varetager familiebehandling og socialpædagogiske indsatser rettet mod familiermed psykosociale vanskeligheder. Vores fornemmeste opgave er at forebygge omsorgssvigt af børn i Kommuneqarfik Sermersooq. Vi arbejder ud fra et systemisk grundlag med inddragelse af hele familien og med fokus på deres resourcer og de muligheder, der ligger i og udenfor familien. Krisecenter bliver et særligt intensivt behandlingstilbud, hvor et antal familier får mulighed for en ny tilværelse med barnets trivsel i centrum.

Som behandlingsleder for Krisecenter i Nuuk vil di blive en del af en velfungerende arbejdsplads, hvor medarbejdertrivsel og faglig udvikling prioriteres højt. Du vil samtidig få mulighed for at præge et helt nyt behandlingssted og gære en forskel for voldsudsatte kvinder og børn.

Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Ansvarsområde:

 • Behandlingsansvarlig i forhold til den terapeutiske, behandlingsmæssige og socialpædagogiske indsats, der ydes til kvinder, som visiteres til krisecenter i Nuuk.
 • I samarbejde med afdelingslederen og de øvrige behandlingsledere, sikre faglig videreudvikling af medarbejdergruppen på det behandlingsmæssige og socialpædagogiske arbejdsområde.
 • Koordinere og fordele det daglige behandlingsarbejde,, og yde daglig sparring til øvrige medarbejdere omkring visiterede klinter.
 • Kvalitetssikre familiebehandlingens igangværende opgaver, herunder have ansvar for journaler og klientliste er ajourførte.
 • Arbejde terapeutisk med visiterede kvinder i for af individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler og gruppesamtaler.
 • i samarbejd med afdelingsleder og fagchef, eventuelt projektledelse af nye indsatser på børne- og familieområdet.

Om dig:

 • Du har en relevant terapeutisk uddannelse, fx psykolog, familieterapeut, socialrådgiver med efteruddannelse som terapeut.
 • du har omfattende erfaring med helhedsorienteret familiebehandling, gerne i Grønland, og i særdeleshedi vold mod kvinder.
 • du har stor personlig og faglig integritet og gennemslagskraft.
 • Du er god til at struktuere, koordinere, planlægge og skal kunne følge op på opgaverne.
 • Du har gode skriftlige formuleringsevner.
 • du har et positivt menneskesyn, lyst og evne til at fokusere på det, der virker.
 • Du er åben og udadvendt.
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation med hele tiden er under udvikling.
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grønlandsk/dansk) er at foretrække.
 • Du har projektledelses erfaring vil være en fordel.

Vil kan tilbyde:

 • Et spændende arbejde med mange udfordringer.
 • Et arbejdsplads med høj medarbejdertrivsel.
 • Gode kolleger.
 • Supervision.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Selvstændigt arbejde.

Straffe og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet. Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 183/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden.

 

Ansøgningsfrist: 10. april 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Kirsten Brandt Davidsen
Telefon: +299 366105
Mobil: +299 564948
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning