Gå til hovedindhold
124

Dette jobopslag er udløbet

Børnehaven Umiaq søger en Souschef / Job nr. 404/21

Børnehaven ”Umiaq” Søger en souschef

Der er i alt 50 børn på daginstitutionen ”Umiaq”. Børnene er fordelt i 2 stuer, som i alt er normeret til 40 børn i henhold til Inatsisartutlov nr. 16 af 3. dec 2012, og 10 pladser til børn med Autisme / ADHA, i henhold til landstingsforordning nr: 7 af 3.nov 1994.

Børnehaven “Umiaq" finder det vigtigt at arbejde ud fra barnets stade, hvor arbejdet tager udgangspunkt fra Lev Vygotsky og Maslows behovs pyramide. Formålet er at handle ud fa børnenes visioner.

Der er i alt 19 medarbejdere, herunder kan de være støttepersoner til de 10 børn med handikap.

Daginstitutionen er placeret i Nuussuaq. Børnehaven åbner om morgen kl. 7:00 og lukker kl. 17:00 om eftermiddagen. Udover arbejdet bliver der holdt personalemøder hver måned, hvor de kan holde møde udenfor åbningstiderne efter behov.   Medarbejderne har flex tid.

Værdier

 • At være nærværende.
 • At være forstående.
 • At være åben.
 • At være medansvarlig.
 • Gensidig tillid.
 • Tiltro.

Børnehaven “Umiaq” er beliggende i Nuussuaq.

Det er vigtigt med anerkendende dialog med brugere. Formålet er at føle sig velkommen og inddraget.

Vi har følgende værdier i børnehaven "Umiaq":

 • At etablere forskellige pædagogiske udviklingstiltage
 • Der lægges vægt på at bruge naturen i børnenes udvikling
 • At respektere børnenes forskellighed og personlighed, og dermed også inkludere dem i medbestemmelse.
 • At anvende den anerkendende pædagogik
 • Skabe trygge rammer omkring børnene i deres udvikling.

Der tilbydes:

 • Udviklingsmuligheder til den ansatte.
 • At du bliver ansporet og vejledt i forhold til at være ansvarlig under arbejdstiderne
 • Medarbejdere som udviser respekt, tillid og venskab til hinanden.
 • Mulighed for kurser og uddannelse
 • Der er mulighed for sparring/supervision med udgangspunkt af det medarbejderen har været igennem under arbejdstiden.

Vi forventer at du:

 • At du er udannet pædagog
 • At du er dynamisk og ansvarlig
 • At du kan deltage ved debat om arbejdspladsen
 • At du kan skabe en udviklingsindsats med børnene
 • At du skal være behagelig at tale sammen med, tilgængelig og åben
 • At du kan være den daglige leder og er aktiv, løse de praktiske opgaver og kan være selvstændig.
 • At du kan være med til at organisere større arrangementer med interesse.
 • Kan tale både grønlandsk og dansk.
 • At du er ansvarlig og har en stor positiv indflydelse på dit arbejde
 • At du arbejder selvstændigt og har viljen til at gøre en forskel
 • Respekterer mødetider
 • Imødekommende /glad
 • Kan arbejde med udfordrende opgaver
 • Socialt stabil
 • Kan overtage ansvaret stabilt når lederen er ikke til stede.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 404/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

 

Ansøgningsfrist: 3. august 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Nukaaraq Olsen
Mobil: +299 292811
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning