Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Børnehaven Najaaraq og Vuggestuen Ajaaja søger en leder / Job nr. 492/19

Stilling som leder for børnehave Najaaraq og vuggestue Ajaaja i Nuuk er ledig.

Børnehaven Najaaraq i Nuuk, er beliggende på sletten blok 8 kælder og har plads til 45 børn. Vuggestue Ajaaja er beliggende på sletten blok 10 kælder har plads til 35 børn. Begge institutioner åbner kl. 07:00 – 17:00. 
Børnehaven Najaaraq er normeret til I alt 11 stillinger fordelt som følger: leder, souschef(pæd.), 2 pædagoger, 3 socialhjælpere, 3 medhjælpere, 1 i køkkenassistent og 1 rengøringsdame.

Vuggestue Ajaaja er normeret til I alt 11 stillinger fordelt som følger: leder, souschef(pæd.), 2 pædagoger, 3 socialhjælpere, 3 medhjælpere, 1 i køkkenassistent og 1 rengøringsdame. 
Leder, souschef er lederteamet og har ansvaret for tilbuddenes pædagogiske udvikling, forældresamarbejde og personaleledelse. 
Funktioner forbundet med lederstillingen: 
Lederen er sparringspartner med begge souschefer som sammen skal sikre overholdelse af de overordnede mål og målsætninger samt retningslinjer for det pædagogiske arbejde udføres i praksis. Her skal vedkommende fungere både som faglig- samt personalemæssig nærmeste leder for ansatte i begge institutioner. Derudover har lederen anvisningsret og er ansvarlig for overholdelse af begge institutioners økonomi og driftsbudget.

Krav til ansøgeren er:

 • at du skal være pædagog uddannet eller have en ligestillet uddannelse
 • at du er ansvarsbevidst
 • at du skal have overblik
 • at du skal være kreativ
 • at du skal have evne til indlevelse og omstilling
 • at du skal kunne klare arbejdet i stressede situationer
 • at du skal være fleksibel og samarbejdsvillig, imødekommende og
 • at du skal være stabil
 • at du skal kunne se muligheder frem for begrænsninger

Ansvarsområde:

 • at du som leder følger det kommunale og landstingsforordninger
 • at du er forpligtet til at overholde institutionens budget
 • at du har anvisningsret for ovennævnte enheders bevillingsområde
 • at du er underlagt tavshedspligt, som ikke ophører ved udtræden af stillingen
 • at du i samarbejde med brugere, personale og forældrene at udarbejde målsætning, handleplaner og aktivitetsplaner
Pædagogisk arbejdsområde:
 • at du i tæt samarbejde med begge institutioners ledelse udfører loven og retningslinier for det pædagogiske arbejde
 • at du sikrer begge institutioners målsætning og værdier udføres i praksis
 • at du deltager eller vejleder i løsning af samarbejdes problemer mellem personale og forældre

 

Administrativt arbejdsområde:

 • daglig drift af begge institutioner
 • sikre forsvarlig personale dækning i forhold til normeringerne for begge institutioner
 • afholde møder med personale, brugere og forældrene
 • sikre at føre fremmødeprotokol for hver dag for alle brugere

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid. 

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 492/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

For yderligere oplysninger om stillingen rettes til  konstitueret fagchef for dagtilbudsafdelingen Gustav Olsen Brandt: gump@sermersooq.gl

 

Ansøgningsfrist: 20. august 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Gustav Olsen Brandt
Telefon: +299 367319
Mobil: +299 539414
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning