Gå til hovedindhold
109

Dette jobopslag er udløbet

Børne- og ungekonsulent til MISI / Job nr. 715/21

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Børne- og ungekonsulent til MISI.

Kan du se dig selv som det led der arbejder med skolerne, og kan du koble teoretisk viden om undervisning, læring of pædagogik sammen, så kan Kommuneqarfik Sermersooq tilbyde dig en spændende og konstant udviklende stilling som Børne- og Ungekonsulent.
Du skal selvstændigt og med ansvarlighed varetage funktioner indenfor en bred vifte af opgaver på skoleområdet.

MISI består af Rådgivningschef, 4 Børne- og ungekonsulenter, 1 Tale- høre pædagog og 5 psykologer.

Rådgivningscenter om børn og unge (MISI) er en del af Forvaltningen for Børn og Skole i hovedstadskommunen, Kommuneqarfik Sermersooq. Forvaltning for Børn og Skole har som mission at skabe bedst mulige rammer for alle børn i Kommuneqarfik Sermersooq, hvorigennem de kan opnå, læring, udvikling og trivsel, så de får grundlaget til at skabe sig et meningsfyldt liv. Forvaltningens mission er, at vi ønsker at have Grønlands bedste og mest bæredygtige daginstitutioner og skoler, som rummer alle børn og skaber de bedste rammer for, at børnene kan udvikle sig til nysgerrige, robuste, sunde og glade selvstændige borgere.

MISIs kerneydelse er at styrke børn og unges læring, udvikling og trivsel ved primært at understøtte omgivelserne i deres tilgang til barnet. MISI er et rådgivningscenter hvor der arbejdes med pædagogisk – psykologisk rådgivning til voksne omkring børn og unge imellem 0-18 år. MISI arbejder ud fra en holistisk tilgang, hvilket betyder, at MISI ser på barnet, lærerne/pædagogerne, de sociale fællesskaber og læringsrummet. Det betyder, at du som Børne- og ungekonsulent skal kunne give råd, vejledning og sparring til de voksne omkring barnet, så de voksne kan håndterer den oplevede udfordring.

Som Børne- og ungekonsulent i PPR vil det være en fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling. Vi forestiller os, at du har en baggrund fra folkeskoleområdet. Du skal kunne lide at arbejde selvstændigt og veksle mellem arbejdsopgaver af både administrativ og praktisk karakter. Vi vægter den rette personlighed højt, idet stillingen fordrer et vidt spænd af kompetencer og en robust personlighed.
Din nærmeste overordnede er Rådgivningschefen i MISI.

I seneste MTU, udarbejdet i december 2020, viste undersøgelsen at jobindhold, loyalitet, samarbejde og udvikling i MISI lå højt. Vi er en god arbejdsplads, med et godt team af dygtige, søde, sjove og støttende kolleger som vil byde dig velkommen til vores team. Vi vil søger for at du bliver introduceret godt til jobbet med en god onbordning. Du vil som Børne- og ungekonsulent skulle indgå i pædagogisk-psykologisk rådgivning sammen med kolleger fra forskellige faggrupper, med hver deres unikke kompetencer, hvor vi vægter faglighed, samarbejde og god service højt.

Geografisk er rådgivningsstaben placeret i Nuuk, men MISI betjener hele Kommuneqarfik Sermersooq, der omfatter byer og bygder på både Grønlands øst- og vestkyst. Tjenesterejser kan derfor indgå også i jobbet.

Stillingens indhold:

Vi søger en – gerne erfaren – Børne- og ungekonsulent til at indgå i at styrke børn og unges læring og varetage en række opgaver herunder:

 • Udføre pædagogisk-psykologisk rådgivning.
 • Udføre pædagogisk- psykologiske undersøgelser og udarbejde rapporter.
 • Udarbejde pædagogiske-psykologiske vurderinger.
 • I samarbejde med barnets omgivelser, finde frem til praksisnære tiltag som kan være med til at fremme barnets udvikling, trivsel og læring.
 • Bidrage til faglig og organisatorisk videreudvikling sammen med de øvrige ansatte i MISI.
 • Andre opgaver efter aftale med nærmeste leder, som er Rådgivningschefen.

Forventninger til ansøgere:

 • Du er læreruddannet.
  Det er en fordel hvis du har viden, og erfaring, inden for specialundervisning og det specialpædagogiske område. At du eksempelvis har en speciallæreruddannelse, eller anden akademisk overbygningsuddannelse, f.eks. Cand.pæd.psyk, Cand.pæd. i generel pædagogik. Cand.pæd.soc.
  Men det er ikke et krav.
 • Du har interesse for PPR området.
 • Er indstillet på at arbejde med rådgivning og vejledning af lærere, pædagoger og forældre.
 • Er indstillet på at arbejde med opkvalificering af fagfolk, bl.a. gennem oplægsvirksomhed, supervision eller praksisnær rådgivning.
 • Du har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker og møde dem, hvor de er.
 • Kan arbejde selvstændigt og tilrettelægge eget arbejde.
 • Trives i samarbejde med flere forskellige faggrupper og samarbejdspartnere. 
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og sprog er en stor fordel.
 • At være dobbeltsproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke krav.

Vi lægger desuden vægt på:

 • At du er god til at samarbejde med flere instanser.
 • Er udviklings- og fornyelsesorienteret.
 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer.
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket.
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt.
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret.
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling.
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag.
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning.
 • Er god til at samarbejde bredt.

Vi tilbyder:

 • Et spændende arbejde med mange udfordringer hvor du har indflydelse på tilrettelæggelse af eget arbejde.
 • Gode kollegaer.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Mulighed for at arbejde selvstændigt.
 • Indgå i team samarbejde med dygtige kollegaer og samarbejdspartnere.
 • Mulighed for supervision.
 • Mulighed for at bo i Grønlands hovedstad, hvor tjenesterejser til Kommunens andre byer og bygder kan forekomme

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation. 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen ikke kunne tilbydes personalebolig. Hvis ansøger allerede bor i en personalebolig igennem Kommuneqarfik Sermersooq, har ansøger retten til at beholde den så længe vedkommende er ansat i MISI.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 715/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget

 

Ansøgningsfrist: 6. december 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Rådgivningschef i Misi Laila S. Skytte
Telefon: +299 36 63 38
Mobil: 584558
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning