Gå til hovedindhold
102

Dette jobopslag er udløbet

Børne- og Familieafdelingen i Tasiilaq søger Teamleder, Socialrådgivere og Familievejledere – Job nr. 721/19

Har du erfaring fra eller interesse for Grønland?

Arbejder du anerkendende, inddragende og systematisk?

Har du en ambition om at gøre en forskel for udsatte børn og unge?

Søger du arbejdsmæssige udfordringer og er typen, der er vild med naturen?

Så kom med på holdet - vi har brug for dig!

Vil du være med til at forbedre forholdene for udsatte børn og familier, så kom til Tasiilaq. Vi søger dygtige og engagerede Familievejledere, Socialrådgivere samt en Teamleder for myndighedsområdet med tiltrædelse efter aftale.

Vi skal ikke lægge skjul på, at de sociale forhold i Østgrønland og særligt i Tasiilaq er genstand for stor politisk og mediemæssig opmærksomhed. Udfordringerne er store, men viljen til at tage fat om problemerne er tilstede. Både lokalt og nationalt.

Lige nu får vi hjælp fra Danmark via ekstra personaleressourcer. Dette gælder såvel på myndigheds- samt behandlerområdet.

I Børne og Familieforvaltningen har vi mange ambitioner for udsatte børn og familier, - først og fremmest at skabe trivsel og tryghed i barndommen. Vi vil styrke og fremme den tidlige forebyggende indsats, og sikre børn og familien den hjælp og støtte de har behov for. Men hvis vi skal lykkes med vore ambitioner, har vi brug for flere folk.

Om kommunen, byen og afdelingen:

Byen Tasiilaq er den østligste by i Grønlands største kommune, Sermersooq. Området omkring Tasiilaq byder på en storartet natur og kulturelle oplevelser året rundt. Desuden er de fleste sportsgrene gratis at benytte, fx fitness og crossfit. Om vinteren kan du stå på ski eller køre på hundeslæder, resten af året nyde den fantastisk natur og sejlture og fiskeri i området.

Børne og Familieforvaltningen i Tasiilaq dækker de 5 omkringliggende bygder. Her er ca. 2200 indbyggere.

Vi samarbejder med Afdelingen i Nuuk i forhold til opgaveløsningen. Dette gælder både i behandlingen af underretninger samt socialfaglige undersøgelser.

Børne og Familieforvaltningen ledes af en fælles Chef og består af Børne- og Familieafdelingen samt Børne- og Familiecentret. Børne- og Familiecentret har Behandlingsleder. Vi bor i et fælles hus og har et tæt samarbejde i dagligdagen. Herudover har vi ansvar for Ungehuset-, Familiehuse- og lejligheder samt Krisecentret.

Vi har fokus på udvikling af lokale behandlingstiltag til børn, til unge og til familier. Vi er lige nu i gang med en større udvikling af vores tidlige forebyggende indsats. Et tiltag, der skal fremme den tidlige, forebyggende indsats for småbørnsforældre i Tasiilaq. Vi forventer et tæt samarbejde med sundhedsområdet i udviklingen af tilbuddet.

Der kan findes yderligere oplysninger om forvaltningen og om Kommuneqarfik Sermersooq på kommunens hjemmeside, herunder om kommunens udviklingsprojekt for Tasiilaq og ny organisering af den kommunale administration i byen.

Teamleder:

Vi søger en teamleder, som kan indgå i opgaveløsningen i et tæt samarbejde med dygtige kollegaer, eksterne samarbejdspartnere og borgere. Din hovedopgave vil være faglig ledelse og sparring af gruppen af sagsbehandlere.

Opgaverne:

Du vil få ansvar for det daglige myndighedsarbejde, herunder være ansvarlig for sags fordelingen i Tasiilaq. Du vil skulle yde faglig sparring til sagsbehandlere samt forestå kvalitetssikringen i forhold til handleplaner og opfølgning på sager.

Det forventes, at du medvirker til at skabe overblik over igangværende foranstaltninger samt hjælper i opfølgningsarbejdet af samme. Du vil være en del af det tværfaglige samarbejde såvel internt som eksternt samt løse ad hoc opgaver efter aftale.

Vore forventninger til ansøgere:

 • Uddannet socialrådgiver, gerne med erfaring i ledelse
 • Brænder for at arbejde med udsatte børn og familier med har erfaring i samme
 • Er ambitiøs, udviklingsorienteret og i stand til at lære fra sig
 • Bidrager aktivt til at udvikle og forbedre opgaveløsningen
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag

Socialrådgivere:

Vi søger socialrådgivere, som kan indgå i opgaveløsningen i et tæt samarbejde med børn, og familier samt med kollegaer og samarbejdspartnere.

Opgaverne:
Sagsbehandling af det tidlige og forebyggende arbejde eller sagsbehandling vedr. anbragte børn og unge.
Opgaverne i forbindelse hermed knytter sig til udarbejdelse og opfølgning på handleplaner, iværksættelse af sociale indsatser samt opfølgning på samme. Alt i et tæt samarbejde med borgere og øvrige samarbejdspartnere.

Vores forventninger til dig:

Uddannelse som socialrådgiver, rådgivningsassistent med erfaring som sagsbehandler i myndighedsregi.

 • Evner at indgå i en konstruktiv og positiv dialog og samarbejde med målgruppe og kollegaer
 • Er engageret, nysgerrig og udviklingsorienteret og ikke mindst, at du har respekt for og er ydmyg i forhold til den østgrønlandske kultur
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning.

Familievejledere:

Vi søger familievejledere til vores tidlige forebyggende indsats. Der er tale om et nyetableret tilbud til unge familier og gravide der har brug for forbedring og støtte til deres forældreevne.

Opgaver:

Dine opgaver vil være råd og vejledning til målgruppen. Gennem en åben dialog med forældrene, etableres og opnås en tillidsfuld samarbejdsrelation med det formål at fremme trivsel og gode udviklingsbetingelser for barnet. Du vil skulle støtte den enkelte familie gennem undervisning samt pædagogisk og praktisk vejledning.

Vore forventninger til dig:

 • Du er uddannet pædagog, sundhedsassistent, socialhjælper, småbørnskonsulent eller anden relevant socialfaglig uddannelse
 • Du har erfaring med pædagogisk eller socialfagligt relevant arbejde
 • Du har empati og evner at forstå andre mennesker
 • Dit menneskesyn er præget af ressourceorientering
 • Du kan motivere og hjælpe andre med at få selvindsigt

For alle stillinger tilbyder vi:

 • Udfordrende og spændende job med stor indflydelse og ansvar
 • Tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Regelmæssig supervision, faglig og ledelsesmæssig sparring.
 • Et arbejdsklima præget af travlhed, hvor vi prioriterer at støtte og hjælp hinanden
 • Som ansat vil dit engagement og din indsats blive værdsat af både borgere, kollegaer og samarbejdspartnere

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 721/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 27. november 2019
Tiltrædelse: 1. december 2019
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Lene Warwick
Telefon: +299 367795
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning