Gå til hovedindhold
124

Dette jobopslag er udløbet

Atuarfik Hans Lynge søger Socialrådgiver / Job nr. 408/21

Atuarfik Hans Lynge søger Socialrådgiver

Atuarfik Hans Lynge er beliggende for enden af Nuuk by, i Qinngorput. Skolen ligger i et skønt naturområde med fjelde, vandfald og søer. Atuarfik Hans Lynge er en moderne skole, der blev taget i brug ved skolestart 2011. Skolen rummer alle undervisningslokaler samt moderne inventarer og IT udstyr, som Apple TV- og IPads.

Skolen har omkring 500 elever og 40 lærere ansat.

Ved Atuarfik Hans Lynge har vi et velfungerende personale, et positivt og dialogbaseret skole & hjem samarbejde, synlige samt tydelige ledelse og gode forældre samarbejdsrelationer i hverdagen.

Som socialrådgiver bliver din primære opgave at koordinere det sociale arbejde på skolen i tæt samarbejde med skoleinspektøren og lærerne. Ligesom indgå i netværk og samarbejde med Familieforvaltningens socialrådgivere og Afdelingen for Sundhed og Forebyggelse og med MISI.

Arbejdsområde vil desuden være at udbygge og forbedre skole- og hjem samarbejdet i samarbejde med skolen, rådgivning af lærerne i sager om underretning, at være samtalepartner for elever og forældre, samt være social faglig sparringspartner for lærerne. Derudover forventer vi at den nye socialrådgiver indgår samarbejde og sparre med andre socialrådgivere ved skolerne i Kommuneqarfik Sermersooq.

Socialrådgiveren vil i samarbejde med skolens øvrige personale og personale fra Familieforvaltningen skulle udarbejde handleplaner for eksempelvis forebyggelse af misbrug og mobning, og tillige indgå i arbejdet omkring skolens kriseberedskab. Ved en krisesituation i en klasse skal socialrådgiveren i samarbejde med lærere og familie udarbejde en handlingsplan for klassen, være samtalepartner, samt give vejledning.

Socialrådgiverens nærmeste overordnede er skoleinspektøren.

Vores forventninger til dig:

- At du har den relevante uddannelse

- At du er initiativrig, og kan arbejde selvstændigt

- Erfaring med at arbejde som socialrådgiver, gerne i en kommunal administration (men det er ikke noget krav)

- Du lægger vægt på dobbeltsprog, grønlandsk og dansk.

- Vi lægger desuden vægt på, at du som person har gode samarbejdsevner, at du er opsøgende, tillidsvækkende og har en rummelig personlighed.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, AK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 408/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 10. august 2021
Tiltrædelse: Snarest eller efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Skoleinspektør Tom Ostermann-Søholm
Telefon: +299 366451
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning