Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

AKO Qajaasat i Nuuk søger Souschef / Genopslag / Job nr. 565/20

AKO Qajaasat er normeret til 135 børn i alderen fra 6-9 år. Der er 5 stuer samt en aula. Vi er 17 ansatte.

Vi ligger i nærheden af naturen hvilket vi bruger flittigt om foråret, om sommeren, efteråret og om vinteren. Vi er tit ved stranden om sommeren og ude i naturen. Vi tager på skitur om vinteren, børnene og personalet bruger skiliften flittigt.

Vi lægger planer for aktiviteter for børnene hver måned, ligesom vi også planlægger eftermiddagens mellemmåltider til børnene.

Pædagoger og Barnehjælper/socialhjælper i AKO Qajaasat er på Kangillinnguit Atuarfiat i tidsrummet fra 08.00 - 11.30, hvor formålet er, at lærerne og ansatte på AKO skal samarbejde med barnet i centrum med henblik på at finde rette samarbejdsmetode. Vi skal samarbejde i forhold til at børnene får selvtillid, hvor vi samtidig finder det væsentligt, at barnet betragter sig selv som værdifuld.

Medarbejderne i AKO Qajaasat finder det vigtigt at institutionen er tryg at være i for børn, forældre og personalet.

Vi prioriterer:

 • At AKO skal være attraktiv
 • At børnene skal være trygge og dermed værne om en tryg opvækst
 • At der er et åbent og positiv samarbejde imellem skolepasning, børn, forældre samt skolen
 • At medarbejdere er åbne og har nærvær for børnene
 • At give børnene gode oplevelser igennem aktiviteter i løbet af dagen og skal føle at de har opnået noget når de kommer hjem
 • At der er altid planer

Som Souschef forventer vi, at du:

 • Når institutionen lederens fravær det overordnet ansvar for at AKO Qajaasat opgaver løses fagligt korrekt og i fuld overensstemmelse med gældende lov, vejledninger
 • Fritidsordnings, herunder den styrekende pædagogiske læreplan, aftalestyring mm. Samt god forvaltningskik
 • Medvirke til at sikre, institutionens mål, herunder Børne- og ungepolitik
 • Være synlig og faglig i institutionen, samt inspirer, motiverer og indbyde til samarbejde på alle niveauer 
 • Være bekendt med administrationen og driften af daginstitutionen
 • Bidrage til et optimalt Teamledelsessamarbejde, herunder udarbejde visioner og strategipile
 • Har ansvaret for udarbejdelse af arbejdsplaner, og udnyttelse af ressourcer i arbejdstidsplanlægning, i forbindelse med afvikling af ferie, afspadsering osv. 
 • Pædagogmøder, personalemøder, stuemøder, trinmøde med skolen 

Vi tilbyder:

 • En aktiv arbejdsplads
 • Glade kollegaer
 • Prioritering af det pædagogiske arbejde
 • Et godt kollegial samarbejde

Straffe- og børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 565, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 19. november 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Rita Joelsen
Telefon: +299 366440
Mobil: +299 523712
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning