Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder til Støttekorps, Værestederne samt Bokollektiverne / Job nr. 267/19

Brænder du for at arbejde indenfor Handicap og Socialpsykiatrisk Område, kan du lide at arbejde selvstændigt, og samtidigt indgå i et tværfagligt team, med engagerede og dygtigt medarbejdere, er det måske lige dig, der skal være vores kommende Afdelingsleder for Støttekorps, Værestederne samt Bokollektiverne i Kommuneqarfik Sermersooq

Som Afdelingsleder vil du have direkte ledelse til 4 områdeledere/teamleder, der har ca. 60 medarbejdere ansat, fordelt over hele Kommuneqarfik Sermersooq.

Som Afdelingsleder vil du indgå i ledergruppen sammen med Afdelingslederen for Botilbuddene samt Ledende Terapeut. Du vil skulle referer direkte til Fagchefen på Området.

I Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri, servicere vi borgere med fysiske og psykisk handicap, som har behov for støtte og motivation, til at bevare, forbedre og udvikle deres fysiske, psykiske, sociale og praktiske færdigheder.

En vigtig del af denne støtte og motivation, består i, at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæden hos borgerne, samt støtte og motivation til at kunne fungere fysisk, psykisk og socialt, hvor borgerne oplever størst mulig indflydelse på eget liv.

Som Afdelingsleder vil du være ansvarlig for optimal anvendelse af tildelte timer og ressourcer gennem visitering, samt sikre at ydelserne i kvalitetstandarderne for området, lovgivningen og værdierne for Kommuneqarfik Sermersooq afspejler sig i ydelserne, der bliver leveret til borgerne med et vidtgående handicap.

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri i Kommuneqarfik Sermersooq består af en række tilbud, som Boenheder, Bokollektiver, Væresteder, Støttekorps og Terapeutteam.

På hele området er der ca. 150 medarbejdere og 300 borgere tilknyttet Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri.

Din arbejdsopgaver vil blandt andet være:

 • Udvikling og ledelse af personalet, således at det er tydeligt hvad deres opgaver og mission består i.
 • Udvikling af kerneopgaverne i relation til at understøtte borgernes ressourcer.
 • Fokus på innovation, udvikling og sikring af daglig drift med fokus på faglig kvalitet og ressourcestyrring.
 • At skabe et tværfagligt samarbejde på tværs af organisationen.
 • At skabe overblik, arbejde struktureret og handlingsorienteret.
 • At sikre implementering af nye tiltag og relevante lovgivninger i tæt samarbejde med områdelederne/Teamlederen.
 • Ledelsesansvarlig for budgetopfølgning og løbende tilretninger af væsentlige ændringer.
 • Medansvarlig for strategisk, politisk og administrativ udvikling af rammerne på Handicap og Socialpsykiatrisk område.
 • Medansvarlig for at budgettet holdes indenfor den politisk godkendte ramme
 • Medansvarlig for udarbejdelse af redegørelser, analyser og konsekvensberegninger.
 • Medansvarlig for målrettet råd og vejledning, samt udvikling og opkvalificere personalet i Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri, i tæt samarbejde med dine nærmeste kolleger.
 • Være en frontfigur og igangsætter for det øvrige personale
 • Ansvarlig for at skabe gode arbejdsbetingelser for personalet i Afdelingen for Støttekorps, Værestederne samt Bokollektiverne.
 • Være en del af ledergruppen i Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri
 • Være aktiv i planlægningen af arrangementer, der afholdes i Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri.

Vi forventer, at du:

 • Har en pædagogisk, sundhedsfaglig eller anden relevant uddannelse, og har solidt kendskab til at arbejde i en politisk styret organisation
 • Har erfaringer med ledelse og distanceledelse.
 • Trives med at arbejde i et spændingsfelt mellem drift og udvikling.
 • Har kendskab og gerne erfaring indenfor Handicap og Socialpsykiatrisk område.
 • Du kan vurdere ressourceanvendelsen og indsatsen i forhold til behov og økonomiske rammer.
 • Du er en synlig, faglig leder, der kan lide at omgås andre mennesker, og har en åben, involverende og anerkendende tilgang i relationen til medarbejdere, samarbejdspartnere, borgerne og deres pårørende.
 • Har ledererfaring fra tidligere job, gerne inden for institutionsområdet
 • Har erfaringer indenfor at arbejde med mennesker, der har et vidtgående handicap.
 • At du har lyst til og brænder for at være med til at gøre en forskel for mennesker, der har et vidtgående handicap.
 • Er i stand til at arbejde målrettet og er god til anerkendende kommunikation
 • Har kendskab til at arbejde med pædagogiske handleplaner
 • Er engageret og har et sundt og positivt livssyn
 • Kan arbejde tværfagligt, selvstændigt og er fleksibel
 • Er dynamisk, igangsættende og har humoristisk sans
 • Har overblik og situationsfornemmelse

Vi tilbyder dig:

 • En flok engagerede og dygtige medarbejdere.
 • Tillid
 • Ansvar
 • Medinddragelse
 • Sammenhold / samarbejde
 • Tværfagligt samarbejde med kommunen, sundhedsvæsnet med flere
 • Vi lægger vært på et godt arbejdsmiljø, en ordentlig tone i omgangen med hinanden, faglig sparring, ansvarlighed, åbenhed og respekt for hinandens forskelligheder.

Stillingen er fuldtids, hvor du skal påregne rådighedsvagter.

Som Afdelingsleder vil du have kontor i Narsaviaq 26, 2 sal, 3905 Nuussuaq

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

(BOLIG)
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 267/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 20. maj 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Susanne K. Christensen
Telefon: +299 36 61 63
Mobil: +299 56 27 61
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning