Gå til hovedindhold
144

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder til Handicapsagsbehandlingen på voksenområdet i Kommuneqarfik Sermerooq

Handicapsagsbehandlingen er netop omorganiseret til at være under afdelingen Handicap og Socialpsykiatri, og vi står derfor over for en spændende udviklingsproces, hvor vi sammen skal skabe retningen for handicapsagsbehandlingen i denne afdeling.

Vi søger derfor en afdelingsleder, der gennem ledelse af to mindre afdelinger ønsker at gøre en forskel for voksne borgere med funktionsnedsættelser og deres pårørende. Og som ønsker at være en del af en afdeling, hvor faglighed, forskellighed og fællesskab er kendetegnene for vores arbejde.

 

I stillingen vil du blive leder for to mindre afdelinger:

 

Handicapsagsbehandlingen og Den koordinerende handicapenhed.

Handicapsagsbehandlingen sagsbehandler inden for handicaplovgivningen, hvilket bl.a. indebærer udredning af borgeren, vurderinger af behov, sagsfremstillinger m.m.., ift. at sikre at borgerne får de rette tilbud og indsatser m.m. Handicapsagsbehandlingen består af 7 stillinger, med 5 Nuuk, 1 i Tasiilaq og 1 i Paamiut.

Den koordinerende handicapenhed har til opgave at gøre koordinationen af handicapsager bedre, så borgerne oplever en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Det er enhedens opgave, at være bindeled, kontaktpunkt og tovholder for borgeren, når borgerens sag behandles og borgerens ydelser leveres af forskellige enheder på handicapområdet. Denne enhed arbejder derfor på tværs.

Dine arbejdsopgaver er primært i Nuuk, men der kan forekomme rejseaktivitet i forbindelse med enkelte ledelsesopgaver.

 

Vi forventer:

• At du er en erfaren leder, der har et øje for, hvordan folk kan spille hinanden gode

• At du har et solidt fagligt fundament, og er interesseret i at udvikle det sammen med os

• At du har erfaring med målgruppen af borgere og arbejdet med involvering af pårørende

• At du har gode kommunikationsevner, og ser vigtigheden i at bruge dette til at styrke samarbejde internt og eksternt i afdelingen

• At du har kendskab til det Grønlandske samfund og kultur, og er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav

 

Som person

 

• ser du grundlæggende forskellighed og fællesskab som en styrke

• du kan lide, når der er mange bolde i luften

• du er robust, og inviterer til dialog

• du er videbegærlig, nysgerrig og anerkendende over for andres perspektiver

 

Om afdelingen:

Vi tror på, at faglighed, forskellighed og fællesskab er nøglen til at lykkes med at løfte praksis på den lange bane. Derfor er vi ved at starte initiativer op, der skal bringe os tættere sammen om opgaverne. Vi er af den overbevisning, at hvis man vil have dygtige medarbejdere, skal fagligheden på dagsordenen!

 

Hvis du er blevet mere nysgerrig:

Kan du læse om rammerne for vores arbejde i kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside, ligesom du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål.

Hvis du er den rette person, med de rette værdier, men endnu mangler noget erfaring, er vi også interesserede i at høre fra dig. Der er mulighed for, at vi kan tilpasse stillingen, så du kan starte med en del af opgaverne, og udvikle dig i den.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til fagchef Mathias K. Bruusgaard tlf. +299 562761 eller e-mail: mtbr@sermersooq.gl

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.
Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 851-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 41.

 

Ansøgningsfrist: 11. oktober 2023

Søg denne stilling