Gå til hovedindhold
180

Afdelingsleder til Handicap og Socialpsykiatri

I Handicap og Socialpsykiatri søger vi en afdelingsleder, der ønsker at gøre en forskel i driften og udviklingen af vores boenheder, bokollektiver, støttekorps samt aktivitets- og aflastningstilbud.

 

 

Vi er godt i gang med en udviklingsproces, hvor faglighed, forskellighed og fællesskab er kendetegnene for udviklingen af vores kerneopgave: At understøtte borgerne på vejen mod en større selvstændighed og øget livskvalitet. For at lykkes med det, har vi brug for dit ledelsesblik, og din lyst til at have fokus på at støtte og udvikle vores ledere i driften.

 

 

I stillingen vil du sammen med fagchefen skulle lede ledere af 7 boenheder, 4 bokollektiver, 2 aktivitets- og samværstilbud, 1 aflastningstilbud samt støttekorps i kommunens byer. Du vil have til opgave at understøtte dem i den daglige drift, og i initiativer og projekter der skal bidrage til at udvikle disse. Dette kræver, at du kan bevæge dig mellem det at lede ledere af tilbuddene, og det selv at træde tæt på driften, når opgaven kalder på det. Til at understøtte dig i dette har du en erfaren driftsorienteret konsulent. Du understøttes endvidere også i udviklingsopgaverne af to konsulenter, der organisatorisk er placeret under fagchefen. Fagchefen har den overordnede strategiske ledelse af afdelingen, hvorfor et tæt samarbejde er nøglen til at afdelingen lykkes.

 

 

Vi tror på, at faglighed, forskellighed og fællesskab er nøglen til at lykkes med at løfte praksis på den lange bane. Derfor er vi godt i gang med at initiativer op, der skal bringe os tættere sammen om opgaverne. Vi er af den overbevisning, at hvis man vil have dygtige ledere, skal ledelse på dagsordenen!

 

 

Selvom vi endnu ikke er i mål, er vi stolte over de resultater, vi allerede skaber: Vores ledergruppe har et tæt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden. Vi har en åben og ærlig kommunikation, og er sammen ambitiøse for at gøre det godt! Vi skaber flere og flere aktiviteter for vore borgere, og på rekrutteringssiden har vi set en stor effekt af indsatsen, og vi har derfor væsentligt færre ubesatte stillinger.

 

 

 

Vi forventer:

  • At du er en erfaren leder, der har et øje for, hvordan folk kan spille hinanden gode

 

  • At du har et solidt fagligt fundament, og er interesseret i at udvikle det sammen med os

 

  • At du har erfaring med målgruppen af borgere og arbejdet med involvering af pårørende

 

  • At du har gode kommunikationsevner, og ser vigtigheden i at bruge dette til at styrke samarbejde internt og eksternt i afdelingen

 

  • At du har kendskab til det Grønlandske samfund og kultur, og at du er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk

 

 

 

Som person

  • Ser du grundlæggende forskellighed og fællesskab som en styrke

 

  • Du kan lide, når der er mange bolde i luften

 

  • Du errobust, og inviterer til dialog

 

  • Du er videbegærlig, nysgerrig og anerkendende over for andres perspektiver

 

 

 

Hvis du er blevet mere nysgerrig

 

Kan du læse om rammerne for vores arbejde i kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside, ligesom du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål.

 

 

Hvis du er den rette person, med de rette værdier, men endnu mangler noget erfaring, er vi også interesserede i at høre fra dig. Der er mulighed for, at vi kan tilpasse stillingen, så du kan starte med en del af opgaverne, og udvikle dig i den.

 

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fagchef Mathias K. Brusgaard på tlf.nr. 56 27 61 eller e-mail mtbr@sermersooq.gl.

 

 

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 25

 

 

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 


Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

 

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 438/23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 16. juni 2023

Søg denne stilling