Gå til hovedindhold
162

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder til Fritidsklubben Iginngut

Fritidsklubben "Iginngut" i Tasiilaq søger afdelingsleder

 

Fritidsklubben Aamarngaar ligger på Amanduusip Aqq. B-1112,3912 Tasiilaq med plads til 120 børn.

 

Fritidsklubben bliver benyttet til to formål:

Som holder til huse skolepasningen Aamarngaar åbent til daglig mandag til fredag for børn i alderen fra 10 - 13 år i tidsrummet fra 17.00 - 20.00

Fritidsklubben har også åben om aftenen for unge i tidsrummet:

Mandag til torsdag fra kl. 19.00 - 23.00,

Fredag fra kl.20.00 – 24.00,

Lørdag fra kl.19.00- 24.00 og

Søndag fra kl.19.00 – 23.00.

Lederen og souschefen udgør ledelsen og har til opgave at tilbyde pædagogisk udvikling, samarbejde med afdelingsleder ledelse af personale.

 

Afdelingslederens virke i Fritidsklubben:

Afdelingsleder, leder og souschef udveksler meninger som ledelse og skal sikre, at mål og målsætninger samt regler i forhold til det pædagogiske arbejde bliver fulgt.

Det gælder som ansat og i forhold til ansvarsområder.

Derudover er afdelingslederen berettiget til at indstille og har ansvar for, at bevillingerne og driftsbudgetter i forhold til fritidsklubben bliver overholdt.

Afdelingslederen tæller med i normeringen og har ansvaret for det pædagogiske arbejde, samarbejde med personalet , udfærdigelse af handleplaner, udfærdigelse af aktivitetsplaner samt registrering af mødetider for personalet og brugerne.

 

Ansættelseskrav:

  • Pædagogisk uddannelsen
  • Ansvarlig og beslutsom
  • Kreativ
  • Kan arbejde i stresset situationer
  • Udadvendt, god samarbejdsevne, og venlig.
  • Er med til at skabe samarbejde med børn, unge forældre og kolleger

 

Yderligere oplysninger fås hos:
Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Afdelingsleder Gert Ignatiussen, tlf. +299 36 77 99 eller e-mail: geit@sermersooq.gl

 

Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre SIK, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Tiltrædelsesrejse:
Der ydes ved ansættelsen fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligesom du får flyttegodtgørelse efter gældende regler.

For begge ansættelsesformer gælder, at den ansatte er omfattet af særskilt aftale om gruppeliv.

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 390/23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 7. juni 2023

Søg denne stilling