Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingen for Skole og AKO søger Læringskonsulent til implementering af projekt / Job nr. 505/21

 

Læringskonsulent til implementering af nye iPad-baserede undervisningsformer i folkeskolen.
Vil du forandre og forbedre undervisningen i folkeskolen i tæt samarbejde med lærerne? Har du undervisningserfaring fra folkeskolen og kan du inspirere og motivere lærere med en undervisningstilgang, hvor eleverne er undersøgende, eksperimenterende og skabende? Kan du bruge iPads som redskab til at nå dine didaktiske mål? Så har vi en stilling som læringskonsulent i afdelingen for Skole og Dagtilbud i Kommuneqarfik Sermersooq til dig.

Ansættelsen er tidsbegrænset, da projektet kører til august 2023.

Vi tilbyder

 • Mulighed for at udvikle og implementere ny undervisning
 • Stort ansvar og høj grad af indflydelse på dit arbejde
 • En foranderlig hverdag, hvor du er med til at sætte dit præg på et ambitiøst, nationalt skoleprojekt
 • Gode muligheder for sparring i et stærkt, fagligt ffællesskab med de øvrige læringskonsulenter og projektlederen
 • En spændende dagligdag med dygtige og engagerede kollegaer
 • Stor ledelsesmæssig opbakning
 • En hverdag, hvor du arbejder tæt sammen med kommunens folkeskoler både i klasseværelset og på ledelsesniveau.

Om jobbet og din kommende arbejdsplads
Kommuneqarfik Sermersooq samarbejder med landets fire øvrige kommuner om projektet ”Et løft af den grønlandske folkeskole”. Projektet indebærer blandt meget andet nye lærings- og undervisningsformer, nye organisations- og samarbejdsformer for lærerne og iPads til alle elever og undervisere. Udrulningen af projektet sker løbende, og pt er vi ved at udrulle i Østgrønland. Som læringskonsulent må påregne at der vil indgår en del rejseaktivitet for at støtte de enkelte skoler i implementeringsprocessen. Læringskonsulenterne er spydspidsen af implementeringen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Som læringskonsulent skal du sammen med tre kolleger ud på kommunens folkeskoler og støtte lærerne i at implementere nye undervisnings- og samarbejdsformer. Du indgår i lærerteamets produktion af læringsforløb, som du herefter er med til både at afvikle og evaluere i samarbejde med den enkelte lærer. Du kommer til at dele kontor med de øvrige læringskonsulenter, men langt det meste af din arbejdsuge bruges ude på skolerne, hvor du skal arbejde i spændingsfeltet mellem skoleinspektøren (skolens ledelse) og lærerne på skolen. Du skal sparre med skoleinspektøren og undervise, vejlede og motivere lærerne i deres daglige didaktiske og pædagogiske arbejde. Derudover skal du arbejde tæt sammen med den overordnede projektleder samt andre projektmedarbejdere.

Dobbeltsproget er foretrukket, dog ikke en betingelse.

Vi forventer af dig

 • At du er læreruddannet gerne med en it-didaktisk overbygning eller lignende
 • Erfaring med og kendskab til didaktisk og pædagogisk anvendelse af iPads i undervisningen
 • At du kan omsat og videreformidle din viden til de ansatte på skolerne
 • Et solidt kendskab til og viden om det it-didaktiske område
 • Erfaring med at anvende it i undervisningssammenhæng
 • At du er struktureret, ansvarsbevidst og løsningsorienteret
 • At du kan arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevner.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil ikke kunne tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 505/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 24. september 2021
Tiltrædelse: 1. oktober 2021
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Riikki Grønvold
Telefon: +299 367303
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl

Send ansøgning