Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingen for Handikap og Social psykiatri søger Ledende Terapeut til Terapeutteamet, hvor der også indgår Forebyggende hjemmebesøg / Job nr. 610/19

Brænder du for at arbejde indenfor Handicap og Socialpsykiatrisk Område, kan du lide at arbejde selvstændigt, og samtidigt indgå i et tværfagligt team, med engagerede og dygtige medarbejdere, er det måske lige dig, der skal være ledende terapeut for Terapeutteamet i Kommuneqarfik Sermersooq.

Som Ledende Terapeut vil du have direkte ledelse for Terapeutteamet, Handicapchaufføren samt Hjælpemiddelsdepotet og depotforvalteren. Terapeutteamet er under Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri, hvor du vil indgå i ledergruppen sammen med 2 Afdelingsledere og vil skulle referer direkte til Fagchefen på området.

I Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri, servicerer vi borgere, med fysisk og eller psykisk handicap, samt borgere med alders- og førtidspension. som har behov for støtte til at bevare, forbedre og udvikle deres fysiske, psykiske og sociale, samt praktiske færdigheder. En vigtig del af denne støtte består i at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde, samt støtte til at kunne fungere fysisk, psykisk og socialt, kunne kommunikere og opleve størst muligt indflydelse på eget liv.

Som Ledende Terapeut vil du være ansvarlig for optimal anvendelse af tildelte timer og ressourcer gennem visitering, samt sikre at ydelserne i kvalitetstandarderne for området, lovgivningen og værdierne for Kommuneqarfik Sermersooq afspejler sig i ydelserne, der bliver leveret til borgerne med et vidtgående handicap.

Dine arbejdsopgaver vil være: 

 • Udvikling og ledelse af personalet, således at det er tydeligt hvad deres opgaver og mission består i.
 • Udvikling af kerneopgaverne i relation til at understøtte borgernes ressourcer.
 • Fokus på innovation, udvikling og sikring af daglig drift med fokus på faglig kvalitet og ressourcestyrring.
 • At skabe et tværfagligt samarbejde på tværs af organisationen.
 • At skabe overblik, arbejde struktureret og handlingsorienteret.
 • At sikre implementering af nye tiltag og relevante lovgivninger i tæt samarbejde med områdelederne/Teamlederen.
 • Ledelsesansvarlig for budgetopfølgning og løbende tilretninger af væsentlige ændringer.
 • Medansvarlig for strategisk, politisk og administrativ udvikling af rammerne på Handicap og Socialpsykiatrisk område.
 • Medansvarlig for at budgettet holdes indenfor den politisk godkendte ramme
 • Medansvarlig for udarbejdelse af redegørelser, analyser og konsekvensberegninger.
 • Medansvarlig for målrettet råd og vejledning, samt udvikling og opkvalificere personalet i Terapeutteamet
 • Være en frontfigur og igangsætter for det øvrige personale
 • Ansvarlig for at skabe gode arbejdsbetingelser for personalet
 • Ansvarlig for planlægning og udførelse af forebyggende hjemmebesøg hos borgere over 75 år.
 • Være en del af ledergruppen i Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri
 • Være aktiv i planlægningen af arrangementer der afholdes i Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri.

Vi forventer, at du:

 • Er har en autoriseret ergo- eller fysioterapeutisk uddannelse, og har solidt kendskab til at arbejde i en politisk styret organisation
 • Har erfaringer med ledelse og distanceledelse.
 • Trives med at arbejde i et spændingsfelt mellem drift og udvikling.
 • Har kendskab og gerne erfaring indenfor såvel Handicap og Socialpsykiatrisk område, som ældreområdet.
 • Du kan vurdere ressourceanvendelsen og indsatsen i forhold til behov og økonomiske rammer.
 • Du er en synlig, faglig leder, der kan lide at omgås andre mennesker, og har en åben, involverende og anerkendende tilgang i relationen til medarbejdere, samarbejdspartnere, borgerne og deres pårørende.
 • At du har lyst til og brænder for at være med til at gøre en forskel for mennesker, der har et vidtgående handicap.
 • Er i stand til at arbejde målrettet og er god til anerkendende kommunikation
 • Har kendskab til at arbejde med pædagogiske handleplaner
 • Er engageret og har et sundt og positivt livssyn
 • Kan arbejde tværfagligt, selvstændigt og er fleksibel
 • Er dynamisk, igangsættende og har humoristisk sans
 • Har overblik og situationsfornemmelse

Vi tilbyder dig:

 • En flok engagerede og dygtige medarbejdere
 • Tillid
 • Ansvar
 • Medinddragelse
 • Sammenhold /samarbejde
 • Tværfagligt samarbejde med kommune, sundhedsvæsnet m.m.
 • Et selvstændigt og udfordrende job i et energisk miljø med mange og skiftende dagsordener og alsidige opgaver.
 • Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, faglig sparring, ansvarlighed, åbenhed og respekt for hinandens forskelligheder.

Stillingen er fuldtid. Som Ledende Terapeut vil du have kontor i Narsaviaq 26, 3905 Nuussuaq

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

BOLIG:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 610/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb. 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 28. oktober 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Susanne K. Ettrup
Telefon: +299 36 61 63
Mobil: +299 56 27 61
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning