Gå til hovedindhold
160

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger to medarbejdere til Rehabiliteringstilbuddet / Job nr. 210/18

Har du kendskab til Rehabilitering og brænder du for at være med til at gøre en forskel for mennesker, med et vidtgående handicap, så er det lige dig vi søger.

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger to medarbejdere til Rehabiliteringstilbuddet, med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Rehabiliteringstilbuddet er et midlertidigt bosted, for borgere med et vidtgående handicap, som har behov for psykosocial rehabilitering og vurdering af deres funktionsniveau, samt hvilke fremtidig bolig/botilbud, der passer bedst til borgeren.

I Rehabiliteringstilbuddet er der plads til 6 beboere.

I Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri arbejder vi ud fra kvalitetstandard, som er politisk godkendt, det vil sige at, i kvalitetstandarderne står der beskrevet hvilke ydelser der skal leveres.

I kvalitetstandarden for Rehabiliteringstilbuddet, er målsætningen bla.:

 • At borgeren med behov for rehabilitering så vidt muligt opnår et så selvstændigt og meningsfyldt liv, med de funktionstab som måtte være
 • At borgeren bliver bedre i stand til at klare sig i eget hjem eller anden boform
 • At en enkelte borger, gennem opholdet i Rehabiliteringstilbuddet, i højere grad bliver i stand til at tage ansvar for hverdagen på egne betingelser og dermed opnår størst mulig indflydelse på tilværelsen.
 • At give individuel støtte, alt efter om borgeren har brug for støtte til at udvikle, fastholde eller undgå tab af færdigheder og sociale kompetencer på enkelte eller flere områder.

Som medarbejder ved Rehabiliteringstilbuddet, vil dine ansvars- og kompetenceområder samt arbejdsområder bla. være:

 • At støtte, motivere og vejlede borgeren med udgangspunkt i dennes handle- og rehabiliteringsplan, således at borgeren sikres en tilværelse så nær det normale som muligt.
 • Sammen med det øvrige personale, at observationer borgerens helbred og psykiske tilstand, samt videregive disse observationer til behandlingsansvarlige instanser.
 • Er du medansvarlig for udarbejdelse, implementering og vedligeholdelse af borgernes pædagogiske handeplan.
 • At motiverer og støtte borgeren, til en form for daglig beskæftigelse, samt fritidstilbud og aktiviteter, ud fra borgens ønsker og interesser.
 • Støtte borgeren i at opnå og fastholde kontakten til pårørende, venner m.fl.
 • Deltage i relevante tværfaglige møder, der vedrører borgeren, samt udarbejdelse af løbende statusrapporter.

Som medarbejder ved Rehabiliteringstilbuddet, skal du kort sagt, i samarbejde med borgeren, pårørende og det øvrige personale i Rehabiliteringstilbuddet, være med til at skabe og sikre en struktureret dagligdag, hvor borgeren oplever tryghed og faste rutiner, ud fra deres individuelle handleplaner samt pædagogiske handleplaner.

Stillingen er en fuldtidsstilling, hvor der vil være skiftende arbejdstider, samt weekendarbejde hver anden weekend.

Vi forventer du:

 • Har en sundhedsfaglig, pædagogisk eller ergoterapeutisk uddannelse 
 • Har lyst til og brænder for at arbejde med mennesker der har et vidtgående handicap
 • Gerne har kendskab til rehabilitering
 • Har kendskab til udarbejdelsen af pædagogiske handleplaner, ud fra et sundheds- og pædagogisk fagligt niveau.
 • Er i stand til at arbejde målrettet og er god til anerkendende kommunikation
 • Gerne erfaring indenfor at arbejde med mennesker, med et vidtgående handicap
 • Er engageret og har et sundt og positivt livssyn
 • Kan arbejde selvstændigt og er fleksibel
 • Er dynamisk, igangsættende og har humoristisk sans
 • Kan indgå i en lille gruppe, hvor samarbejde er alfa omaga
 • Har overblik og situationsfornemmelse

Vi lægger desuden vægt på:

 • At du er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • At du kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • At du kan arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • At du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • At du evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • At du er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • At du bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre opgaveløsningerne
 • At du er god til at samarbejde bredt og tværfagligt
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende job, hvor dagene ikke er ens.
 • Et job i en organisation, hvor der er mulighed for at have indflydelse og som er i konstant udvikling og forandring, til fordel for borgernes bedste.
 • Et job hvor der er mulighed for indflydelse og sætte sit eget præg på opgaverne
 • Samarbejde på et tværfagligt plan
 • En flok dygtige og glade kolleger, hvor humøret er i højsæde
 • Og sidst men ikke mindst en flok glad og imødekommende borgere, der glæder sig til at byde dig velkommen.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 210/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 4. april 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Susanne K. Christensen
Telefon: +299 36 61 63
Mobil: +299 56 27 61
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning