Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger medarbejder / Job nr. 424/18

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger 2 medarbejdere til værestederne Kammagiit og Sukisaarsarfik, med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

I værestederne er målgruppen voksne med et vidtgående handicap, det vil sige at borgerne har forskellige diagnoser. Lige pt. er det mennesker med autisme, ADHD, udviklingshæmmet, psykiske diagnoser, mm. der er brugere af Værestedet Kammagiit og Værestedet Sukisaarsarfik.

Aldersgruppen er som udgangspunkt fra 18-25 år i Værestedet Kammagiit, men der kan også visiteres borgere over 25, hvis det vurderes at det vil være det bedst egnede tilbud til borgeren. I Sukisaarsarfik er brugerne fra 18 år og opefter.

I Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri arbejder vi ud fra kvalitetstandard, som er politisk godkendt. Det vil sige, at i kvalitetstandarden står der beskrevet hvilke ydelser der skal leveres. Der forefindes kvalitetstandarder for alle vores afdelinger. I kvalitetstandarden er den pædagogske målsætning, at de unge føler en værdighed og værdi i deres daglige gøremål, og får praktisk erfaring med, hvad det vil sige at få en hverdag til at fungere på egen hånd.

Det vil blandt andet være:

 • Botræning, som rengøring, vask, madlavning m.m.
 • Det at kunne indgå i sociale samvær
 • Støtte til uddannelse og beskæftigelse
 • Værkstedstilbud   
 • Udeliv, kultur og natur
 • Fysisk træning i træningscenter samt svømning
 • ”Undervisningstilbud”
 • Klubaften

Kvalitetstandarderne bliver justeret én gang årligt og bliver hvert år godkendt af kommunalbestyrelsen.

Pt. er begge væresteder placeret ved Værestedet Kammagiits lokaler. 

Som medarbejder skal du i samarbejde med borgeren, pårørende og det øvrige, være med til at skabe og sikre en struktureret dagligdag, hvor borgeren oplever tryghed og faste rutiner, ud fra deres individuelle pædagogiske handleplaner som du løbende skal være med til at revurdere, i samarbejde med borgeren.

Som medarbejder vil du også skulle deltage i netværksmøder, behandlingsmøder, samt andre relevante møder, dette i tæt samarbejde med borgeren og pårørende samt det øvrige personale.

Ligeledes afholdes der hver 14. dag klubaften fra kl. 17-21, hvor du som medarbejder vil indgå i et rul, sammen med det øvrige personale. Klubaften forventes at åbne igen en gang efter sommeren.

Stillingen er en fuldtidsstilling. 
Værestederne har åbnet i dagtimerne på hverdage fra kl. 07.30 til kl. 17.00, ved klubaftener er der åbent til kl. 21.00.

Vi forventer du:

 • Har lyst til og brænder for at arbejde med mennesker der har et vidtgående handicap
 • Gerne har erfaring indenfor at arbejde med mennesker, der har et vidtgående handicap
 • Gerne med en socialpædagogisk uddannelse eller lignende uddannelse
 • Er engageret og har et sundt og positivt livssyn
 • Kan arbejde selvstændigt, er fleksibel og kreativ
 • Er dynamisk, igangsættende og har humoristisk sans
 • Kan indgå i en lille gruppe, hvor samarbejde er alfa omaga
 • Har overblik og situationsfornemmelse

Vi lægger desuden vægt på:

 • At du er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • At du kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • At du kan arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • At du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • At du evner at arbejde fokuseret og struktureret
 • At du er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • At du bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • At du er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder: 

 • Et spændende og udfordrende job, hvor dagene ikke er ens
 • Et job i en organisation, hvor der er mulighed for at have indflydelse og som er i konstant udvikling og forandring, til fordel for borgernes bedste
 • Et job hvor der er mulighed for indflydelse og sætte sit eget præg på opgaverne
 • Samarbejde på et tværfagligt plan
 • En flok dygtige og engageret kollegaer
 • Og sidst men ikke mindst, en flok glad og imødekommende borgere, der glæder sig til at byde dig velkommen

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

(EJ BOLIG)
Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 424/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 03. juli 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Susanne K. Christensen
Telefon: +299 36 61 63
Mobil: +299 56 27 61
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning