Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig til Forvaltning for Børn og Familie /Job nr. 314/19

Er du en dygtig skribent og projektleder, og brænder du for børne- og familieområdet? Har du mod på at assistere chefgruppen i en ny forvaltning, og på at udføre udviklingsopgaver, som kan løfte indsatsen for udsatte børn og unge? Kommuneqarfik Sermersooq søger en samfundsvidenskabelig kandidat til en afvekslende stilling som AC-fuldmægtig i Forvaltningen for Børn og Familier.

Den politiske samarbejdsaftale Kommuneqarfik Sermersooq – en hovedstadskommune i fremdrift. Vækst – tryghed – udvikling” satte kursen for fire års udvikling på børne- og familieområdet. Der skal ske et markant kvalitetsløft af indsatsen rettet mod udsatte børn og unge. For at sikre de bedst mulige betingelser for at lykkes med det, er der blevet oprettet en ny forvaltning: Forvaltning for børn og familier.

Som vores nye AC-fuldmægtig vil du få en vigtig rolle i forhold til at understøtte chefgruppen i forvaltningen: Du skal være med til at sikre, at chefgruppens beslutninger bliver ført ud i livet. Blandt andet vil du skulle stå for at udfærdige skriftlige oplæg til politisk beslutning, og du vil skulle være tovholder på udviklingsprojekter, som skal gøre de politiske visioner til virkelighed. Du vil desuden skulle bistå med administrative opgaver som fx referatskrivning. Du kan altså forvente et varieret arbejdsliv, hvor du får rig mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt. Du kan også forvente at få en solid indsigt i børne- og familieområdet.

Som AC-fuldmægtig vil du blive del af den administrative stab, som skal understøtte forvaltningen. Du bliver en del af en AC-gruppe, der omfatter endnu en AC-fuldmægtig og en tilsynskonsulent. Staben omfatter desuden stabschefen, en intern supervisor samt tre administrative medarbejdere.

Stillingen er ledig til besættelse per 1. august 2019 eller efter nærmere aftale.  

Ansvarsområde:
Vi søger en stabil og selvstændig AC-fuldmægtig til at indgå i administration og udvikling af Forvaltning for Børn og Familier. Du vil komme til at varetage en række alsidige opgaver, herunder:

 • Stå for projektbeskrivelser og projektkoordinering
 • Skrive sagsfremstillinger, notater og oplæg mv.
 • I begrænset omfang, referatskrivning og andre administrative opgaver
 • I begrænset omfang, fundraising opgaver
 • Evaluering af projekter/indsatser
 • Andre opgaver efter aftale med stabschefen

Om dig

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du har en relevant samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, fx sociolog eller cand.scient.pol.
 • Du har særdeles stærke skriftlige formidlingsevner. Dine skriftlige produkter er grammatisk korrekte, og du formår at skrive kort, klart og letlæseligt.
 • Du har gode forudsætninger for projektledelse, herunder evnen til at drive processer fremad under inddragelse af mange forskellige aktører
 • Du har viden om og/eller engagement i socialområdet/børne- og familieområdet
 • Du har lysten og evnen, til at arbejde sammen med mange forskellige mennesker på en respektfuld måde
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling
 • Du arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Du udviser fleksibilitet og omstillingsparathed i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Du evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Du har gode IT-kompetencer
 • Erfaring fra en politisk styret organisation er      en fordel
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og sprog er en stor fordel.

 Hvad kan vi tilbyde:

 • Et spændende arbejde med mange udfordringer.
 • Gode kollegaer.
 • Supervision.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Selvstændigt arbejde.
 • Mulighed for at bo i Grønlands hovedstad, samt at rejse til de øvrige byer og bygder i kommunen, på både vest- og østkysten.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 314/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 31 Maj 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Charlotte Bech
Telefon: +299 367304
Mobil: +299 537921
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning