Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

3 socialrådgivere til Undersøgelsesteamet i Den fælles visitation / Job nr. 400/19

3 socialrådgivere til Undersøgelsesteamet i Den fælles visitation på Myndighedsområdet for udsatte børn og familier 

Kommuneqarfik Sermersooq søger tre dygtige og engagerede socialrådgivere til Undersøgelsesteamet, der er en del af Myndighedsområdet for udsatte børn og familier. Områdets socialrådgivere varetager sagsbehandlingen med kommunens borgere, og arbejdet giver derfor rig mulighed for at gøre en forskel for de udsatte børn og familier.

Myndighedsområdet består aktuelt af 30 medarbejdere fordelt på 2 afdelinger; 1) Den fælles Visitation, der varetager modtagelse af nye henvendelser og udarbejdelse af undersøgelser; 2) Familieafdelingen, der varetager sagsbehandlingen på myndighedsområdets foranstaltninger. Til myndighedsområdet er desuden knyttet et opfølgningsteam, der tager sig af særlige opgaver på det samlede område.

Stillingerne er fuldtidsstillinger under faglig ledelse af en teamleder og med reference til afdelingslederen i Den fælles visitation.

Du kan finde flere oplysninger om os på: https://sermersooq.gl/da/forvaltning/boern-familie

Stillingens indhold:
Vi søger socialrådgivere til at indgå i myndighedsområdets samlede opgaveløsning i samarbejde med dygtige kollegaer, eksterne samarbejdspartnere og borgere. Der er rig mulighed for at indgå i et tværfagligt miljø med kontinuerlig udvikling i fokus. Den primære opgave er opfølgning i sager.

Dine opgaver vil blive:

 • Socialfaglige undersøgelser
 • Handleplaner
 • Sagsbehandling inden for teamets rammer
 • Kontakt til borgere og øvrige samarbejdspartnere
 • Tværfagligt samarbejde og sparring
 • Ad hoc opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med myndighedsområdets og foranstaltningsområdets øvrige medarbejdere. Vi ønsker desuden at styrke samarbejdet med de øvrige relevante forvaltninger, og eksterne samarbejdspartnere generelt, med henblik på at styrke den samlede indsats og service for borgerne.

Forventninger til ansøgere:

 • Uddannet socialrådgiver; eventuelt anden relevant uddannelse
 • Gerne erfaring med børne- og familieområdet
 • Kender relevant lovgivning
 • Evner til at indgå i konstruktiv og positiv dialog med målgruppe og kolleger
 • Er udviklingsorienteret

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • Er stabil og kvalitetsbevidst
 • Er struktureret i dit arbejde
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Der tilbydes regelmæssig supervision og gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på:
www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 400/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 10. Juli 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Peter Brix Andersen
Telefon: +299 367340
Mobil: +299 587983
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning