Gå til hovedindhold
101

Dette jobopslag er udløbet

3 Socialrådgivere søges til Familieteam i Forvaltningen for Børn og Familie 680/19

Stillingerne er fuldtidsstillinger som sagsbehandler inden for myndighedsområdet, som arbejder med forebyggelse.

Arbejdstiden er mandag – fredag (40 timer om ugen).

Dine opgaver vil primært bestå af:

  • Sagsbehandling af børnesager, blandt andet journalisering af alle relevante oplysninger
  • Indhentning af relevante oplysninger til relevante instanser afhængig af formålet og behovet
  • Udarbejdelse, revidering af handleplan og vurdering om de igangværende foranstaltninger fortsat er de rette for familien
  • Henvisning og visitering til relevante instanser afhængig af formålet og behov
  • Foretage samtaler med borgere, børn og samarbejdspartner
  • Koordineringsarbejde i forbindelse med visitationer, netværksmøder, familierådslagning, anbringelser, m.m.
  • Vurdering om en anbringelse skal iværksættes. Ved iværksættelse skal der laves en plan for nænsom anbringelse i tæt samarbejde med forældrene og anbringelsesstedet
  • Behandling af forskellige former for ansøgninger, herunder, anbringelse, merudgifter, efterværn, m.m.
  • Udarbejde støtteskrivelse til evt. psykiatri, Velfærdforvaltningen, eller andre instanser

Du vil som sagsbehandler have ansvar for din egen sagsstamme på omkring 30-50 sager, afhængig af personaleressourcer. Du har blandt andet ansvaret for, at der etableres et godt samarbejde med både vores interne (Kuserneq, Ivaaq, Ungecenter, Børnehjemmet Tupaarnaq og plejefamiliekonsulenter) og eksterne (Politiet, sundhedsvæsen, skolen, daginstitutioner, døgninstitutioner, plejefamilier, familierådslagningskonsulent, m.m.) samarbejdspartnere. Derudover har du ansvaret for, at lovgivningen indenfor området overholdes.

Der er gruppesupervision med teams 1 gange om måneden, hvor der også er mulighed for individuel supervision efter behov. Derudover er der tæt samarbejde med teamlederen og afdelingslederen i forbindelse med faglig sparring.

Der er mulighed for at tage på kurser og videreuddannelse, hvis det er relevant for det daglige arbejde.

Kandidaten

Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver, eller inden for socialområdet, og har et bred kendskab til sagsbehandling af børnesager, blandt andet i journalisering af relevante oplysninger efter samtaler, afholdelse af møder og ved modtagelse af skrivelser.

Vi forventer, at du er vant til at foretage forskellige former for samtaler, er tillidsvækkende ikke tilbageholdende, og gerne har kendskab til forskellige former for samtaleteknikker med borgere, børn og samarbejdspartnere.

Det er vigtigt, at du brænder for faget, kan arbejde selvstændigt, og kan indgå i et team, hvor samarbejde er nøgleordet. Du skal være omstillingsparat, tilgængelig og psykisk robust, da dagene kan være noget uforudsigelige. Du vil blive en del af udviklingen af forvaltningen, hvor vi forventer, at du er løsningsorienteret og kan fremkomme med konstruktiv kritik.

I forbindelse med, at arbejdet består af omkring 80 % administration, skal du have et godt kendskab til brugen af it-systemer, og være god til at formulere dig skriftligt.

Der kan forventes, at der kan være rejseaktiviteter i forbindelse med tilsyn, så derfor skal du også kunne deltage

Forvaltningen for Børn og Familie

Forvaltningen for Børn og Familie varetager myndighedsområdet, og er fordelt i to afdelinger. Den ene afdeling kaldes Den Fælles Visitation, og er opdelt i tre teams. (undersøgelse, underretningsvagten og handicap). Undersøgelsesteamet udarbejder socialfaglig undersøgelser og den midlertidige handleplan. Underretningsvagten modtager alle underretninger for hele kommunen, og behandler dem. Derudover har de sags stammer, hvor der er igangsat foranstaltninger, men hvor socialfaglig undersøgelsen er under udarbejdelse. Handicapteamet arbejder med børn og unge som er omfattet af handicapforordningen.

Den anden afdeling kaldes Familieafdelingen, og er opdelt i to teams (familieteam og anbragte team). Familieteamet arbejder med forebyggelse, og varetager sags stammer uden anbringelser. Anbragte team arbejder med anbragte børn og unge i plejefamilier eller døgninstitutioner.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AK eller anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen sker med 3 måneders prøvetid.

Der vil desuden være krav om både straffeattest og børneattest inden tiltrædelse.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands selvstyres og kommunens ejendomme i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående.

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af, hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning mærket med Job nr. 680/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Ansøgningsfrist: 13-11-2019
Tiltrædelse: Snarest muligt
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Paninnguaq Kleemann
Telefon: +299 367287
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning