Gå til hovedindhold
130

Dette jobopslag er udløbet

2 psykologer/psykoterapeuter til Børne- og Familiecenteret Tasiilaq

Vi søger 2 psykologer/psykoterapeuter til Børne- og Familiecenteret Tasiilaq. De skal varetage behandlingsopgaver, samt bidrage til arbejdet med børne- og familiebehandling. 

 

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret psykolog/psykoterapeuter til børne-og familiecenteret i Tasiilaq med tiltrædelse efter aftale.

 

Børne- og Familiecenteret i Tasiilaq varetager familiebehandling og socialpædagogiske indsatser rettet mod familier med psykosociale vanskeligheder. Herudover står Børne og Familiecenteret også for kriseberedskabet. Børne og Familiecenteret er placeret under Forvaltning for Børn og Familier.

 

Afdelingen består p.t. af Afdelingsleder, 1 psykologer, 1 familieterapeut og 5 familievejledere.


Stillingen der er en fuldtidsstilling og nyoprettet, har reference til afdelingsleder.Du kan finde flere oplysninger om os på: https://sermersooq.gl/da/boerne-og-familiecentrene/

 

Stillingens indhold:

Vi søger en – gerne erfaren – psykolog/psykoterapeut med gåpåmod til at indgå i det akutte krisearbejde og varetage en række opgaver herunder:

 

 • Udføre terapeutiske behandlingsopgaver af visiterede klienter i form af familiesamtaler, parsamtaler og individuelle forløb med voksne og børn. Herunder behandlingsopgaver i forbindelse med hjemgivelse af anbragte børn, samt familier der visiteres via det kommunale kriseberedskab.
 • Indgå i et nært samarbejde med behandlingsgruppe, sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere om klientarbejdet.
 • Indgå i den tværfaglige udvikling med den psykologfaglige vinkel og være med til at sikre det helhedsorienterede familiearbejde.
 • Yde kollegial sparring, supervision mv.
 • Bidrage til at optimere det psykologiske behandlingstilbud. 
 • Bidrage til at udvikle det kommunale kriseberedskabsarbejde

 

Om dig

 

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du er psykologuddannet, gerne med autorisation, dog ikke en betingelse.
 • Du er uddannet psykoterapeut
 • Du har erfaringer med og interesse for terapeutisk arbejde med børn, unge og familier.
 • Du har lysten og evnen til at støtte og hjælpe forældre til at udvikle og skabe de bedste rammer for deres børn.
 • Du har erfaringer med tværfagligt samarbejde
 • Du har et positivt menneskesyn, lysten og evnen til at fokusere på det, som virker
 • Du har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker, møde dem hvor de er og hjælpe dem til at skabe forandring
 • Du er åben og udadvendt.
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling.
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grønlandsk/dansk) vil blive foretrukket.

 

 Hvad kan vi tilbyde.

 

 • Et spændende arbejde med mange udfordringer.
 • En arbejdsplads med høj medarbejdertrivsel
 • Gode kollegaer
 • Supervision.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Selvstændigt arbejde

 

Særlige vilkår for stillingen

 

Efter kvalifikation og indsats vil følgende vilkår kunne enkeltvis, kombineret eller komplet bevilges:

 

 • Månedlig individuel supervision og gruppesupervision hver 2. måned
 • En årlig friferierejse
 • Én time fælles motion i arbejdstiden om ugen eller deltagelse i CSR 1 time pr. uge
 • En årlig inspirationstur til Nuuk med faglig sparring med kolleger fra Nuuk eller udvekslingsophold i en dansk kommune, såfremt det lader sig gøre
 • Ét årligt engangsvederlag svarende til en månedsløn

 

Der er tale om en ordning på prøve, der har til hensigt at imødekomme behov og udfordringer i børneområdet i byerne uden for hovestadet.

 

Straffe- og børneattest:Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

 

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, AC eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 317/22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 26. maj 2022

Søg denne stilling