Gå til hovedindhold
172

Dette jobopslag er udløbet

2 psykologer til Børne- og Familiecenteret Nuuk - Genopslag

Har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling? Er du god til at have flere bolde i luften? Har du lyst til at arbejde et sted, hvor der er mulighed for at udvikle sig personligt? Måske er Børne- og Familiecenteret Nuuk lige noget for dig.

Kommuneqarfik Sermersooq søger dygtige og engageret psykologer til nyoprettet stillinger, i det kommunale kriseberedskab. Du vil være placeret i Børne og Familiecenteret i Nuuk, med tiltrædelse efter aftale.

Børne- og Familiecenteret i Nuuk varetager familiebehandling, familieudviklingskurser samt socialpædagogiske indsatser rettet mod familier med psykosociale vanskeligheder.

Afdelingen består p.t. af 1 afdelingsleder, 1 behandlingsleder, 2 psykologer, 1 familieterapeut, 7 familievejledere, 2 rejsende familiekonsulenter, 1 pedel og 1 administrerende medarbejder.

Stillingen er på fuld tid og har reference til afdelingsleder.

Du kan finde flere oplysninger om os på: https://sermersooq.gl/da/boerne-og-familiecentrene/

 Stillingens indhold:

 • Krisepsykologiske opgaver i kommunens forskellige byer
 • Afholde kurser og supervision for krisehjælpere og andre interessenter
 • Danne overblik over krisearbejdet med statistikker mv. og rapportere til ledelsen om udviklingen
 • Sørge for et godt samarbejde med samarbejdspartnere, således at alle i målgruppen får tilbud om krisehjælp
 • Forebyggende arbejde f.eks. terapiforløb for pårørende til borgere der har taget deres liv
 • Deltagelse i udbudte, relevante kurser, eksempelvis kurser om kriseindsatser
 • Ad hoc opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med kommunens krisehjælperteam samt eksterne samarbejdspartnere såsom politiet, sundhedsvæsenet, brandvæsenet o.a. organisationer.

Forventninger til ansøgere:

 • Uddannet psykolog eller lignende
 • Erfaring med, eller interesse for, krisereaktioner og differentiel diagnostik ift. længerevarende psykiske lidelser
 • Har erfaring med, eller interesse for, det krisepsykologiske område
 • Er god til at strukturere, koordinere, planlægge og følge op på arbejdsopgaverne
 • Skal være parat til at rejse til andre byer eller bygder i Kommuneqarfik Sermersooq
 • Skal kunne være tilgængelig for kriseberedskabet, på trods af ens daglige arbejdsopgaver, og gøre plads i ens kalender til akut udrykning
 • Erfarne psykologer foretrækkes, dog ikke et krav
 • Dobbeltsproget ansøgere foretrækkes, dog ikke et krav

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring samt gode kolleger. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima, med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet. Der vil desuden være mulighed for supervision og kompetenceudvikling.

Straffe- og børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, AC eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 53/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 17. februar 2022
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Kirsten Brandt Davidsen
Telefon: +299 366105
Mobil: +299 564948
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning