Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

2 pædagogiske støttepersoner til skolen/ Job nr. 675/19

Kommuneqarfik Sermersooq søger 2 dygtige og engagerede pædagogisk støttepersoner med relevant uddannelse til Atuarfik Samuel Kleinschmidt med tiltrædelse 25. november eller December eller snarest derefter.

Atuarfik Samuel Kleinschmidt er en skole med ca. 400 elever fordelt på 1.-10. klasse og med 5 specialklasser. Vi er en skole i udvikling og i de kommende år vil vi have et stort fokus på teamsamarbejde, kvalitetsudvikling og styrkelse af elevernes faglige niveau. Skolens vision er at alle elever skal føle sig værdifulde og vi arbejder for at give eleverne så mange fremtidsmuligheder som muligt.

Skolen består p.t. af 53 medarbejdere fordelt på 4 afdelinger, hhv. 1.-3. klasse, 4.-7. klasse, 8.-10. klasse og en specialafdeling. Der er en skoleleder, en viceskoleleder og 3 trinledere.

Stillingen er en deltidsstilling med 28 timer om ugen med mulighed for at supplere med flere timer.

Stillingens indhold:
Vi søger en – gerne erfaren – pædagogisk støtteperson til at indgå i det daglige arbejde i skolens yngste klasser og varetage en række opgaver herunder:

 • Støtte, guide og vejlede børn i undervisningssituationer i samarbejde med læreren
 • I samarbejde med lærere have trivselssamtaler med børn, der har behov for særlig omsorg
 • I samarbejde med lærere, hjælpe børn med konfliktløsning
 • Deltage i tilsyn med børn inde og ude på skolens område

Opgaverne løses i tæt samarbejde med skolens lærere og ledelse.

Forventninger til ansøgere:

 • Socialhjælper eller socialmedhjælperuddannelse
 • Erfaring med at arbejde med elever i skolealderen
 • Lyst til at indgå i tæt samarbejde med lærere om at skabe trivsel og godt læringsmiljø i skolens yngste klasser

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kan møde til tiden og overholde aftaler
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt med både forældre, kollegaer og elever
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle pædagogikken og trivsel i klasserne
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og SIK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 675/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 7. november 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Skoleinspektør Hector Lennert Sørensen
Telefon: +299 366221
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning