Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

2 pædagoger til Tupaarnaq

Børnehjemmet Tupaarnaq er normeret til 9 børn fra 4 til 18 år.  Fordelt på 2 afdelinger. Målgruppen er omsorgssvigtede og udviklingstruede børn og unge med udviklingspotentiale. Personalenormeringen er 1 Forstander, 2 afdelingsledere, 4 pædagoger, 2 socialhjælpere, 2 medhjælpere, 1 rengøring.

 

Børnehjemmet blev opstartet i 2005. Alle børn og unge som bliver anbragt på Tupaarnaq kommer fra Nuuk, hvor intuitionen ligger. Det betyder i praksis, at familien og andet netværk, er en vigtig del af vores pædagogiske arbejde og strategi. Vi prioriterer det relationelle arbejde højt imellem alle involveret parter. Da vores erfaringer fortæller os, at familien har stor betydning i forhold til barnets udvikling og trivsel.

 

Vores hverdag er struktureret og forudsigeligheden er stor. Vi tror på, at de 2 begreber skaber den nødvendige tryghed, som er alfa omega i barnets udvikling af tillid til sig selv og sine omgivelser.

 

Vores aktivitetsniveau er relativt højt, vi bruger svømmehallen, skiliften og idrætsklubberne, så meget som det er muligt. Vi tror på, at fysisk velvære og motoriske kompetencer, er med til at skabe et sundt overskud og udviklingsgrundlag, i forhold til de mentale, kognitive og følelsesmæssige udfordringer, som børnene har ved visitationen.Vores grundholdning er, hvis man skal lære at honorere og forstå de sociale spilleregler i samfundet, så skal barnet udfordres i de forskellige miljøer og kontekst, hvor vi har vores aktiviteter. Det er derfor vigtigt at du som medarbejder vil og kan deltage og være aktiv i de aktiviteter, som bliver stillet op for børnene. Da aktiviteterne skal forstås som relationen dannende, det fælles tredje og bruges i den narrative fortælling i vores hverdagskontekst.

 

Når børnene har sommerferier, tager hele institutionen afsted på koloni. Om sommeren er vi afsted i 2 mdr. hvor vi bor i teltlejr langt inde i fjorden (Ameralla/kilaarsarfik). Her arbejder vi med udvikling af børnene på flere parametre.Vi arbejder med relations dannelse, fællesskabsforståelse, fri lufts kompetencer, fysisk og psykiske udfordringer/strabadser, jagt og fiskeri, idræt, teambuilding og mindfulness og ikke mindst pligter og arbejdsopgaver, som skal klares når man lever i naturen.I påsken/vinteren vil vi typisk sejle til Qoornoq i 10-12, dage, hvor præmissen er anderledes i forhold til vind og vejr. Her er det vinter aktiviteter som dyrkes dvs. ski, kurrebræt, bygge snehuler, rypejagt i fjeldet og fiskeri med stang. Her ud over er der pligter, som at hente is til vand, madlavning, tømme spanden (tørkloset) opvaske og alm. oprydning i huset.

 

Vi søger derfor energiske og selvstændige medarbejdere der er villige til at arbejde med skiftende arbejdstider.  Vi søger medarbejdere der er tillids- og omsorgs skabende som kan sætte grænser og være rollemodeller. Din arbejdsmåned vil typisk indeholde 4-5 døgnvagter.


Vagt i vagtværelset ikke med i normeringen på de 40 ugentlige timer. Herudover vil der være aftenvagter 13-21 og dagvagter 7-15 samt hver anden weekend. 

 

Arbejdsområdet vil bl.a. være:

• Igangsættelse af aktiviteter.

• Deltage i projektture og sommerlejr.

• Være kontaktperson.

• Deltage i tværfagligt behandlingsarbejde.

• Deltage i forældresamarbejde.

• Deltage i praktiske funktioner.

 

Vi forventer at du:

• Er uddannet som pædagog

• Vil være med til at udvikle institutionens faglige niveau og arbejdsmiljø.

• Er åben for faglig og personlig udvikling.

• Er medmenneskeligt indsigt og forståelse 

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Forstander Birgit L. Andersen på tlf.nr. 366911 eller e-mail bilo@sermersooq.gl.

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen kan ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:
Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 785/23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 29. september 2023

Søg denne stilling