Gå til hovedindhold
86

Dette jobopslag er udløbet

2 Lærere til Tasiilami Alivarpi / job nr. 515/19

Kommuneqarfik Sermersooq har brug for lærere til kommunens byskole i Tasiilaq, Tasiilami Alivarpi.

Kvalifikationer:

 • Seminarieuddannet lærer eller tilsvarende
 • Positiv, engageret og igangsættende
 • Kan indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre
 • Kan se muligheder frem for begrænsninger
 • Motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø
 • Kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet i en afdelingsopdelt skole

Vi tilbyder:

 • En udviklingsorienteret skole med muligheder for personlig og faglig udvikling
 • En spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsæde
 • God opbakning blandt kollegaer
 • Gode kollegaer i et inspirerende teamsamarbejde
 • Gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne

Tasiilami Alivarpi/ Skolen i Tasiilaq

Tasiilami Alivarpi er Tasiilaqs byskole med ca. 430 elever og 29 klasser fordelt på 3 afdelinger, med i alt 59 undervisere. Skolen er beliggende på Grønlands østkyst i det største bysamfund Tasiilaq med ca. 2300 indbyggere og er den største kulturbærende institution i Østgrønland.

Henvendelse til skoleinspektør Nukánguak´ Kristiansen Tlf. (+299) 36 78 01, E-mail: nukr@sermersooq.gl 

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet. Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Ansættelse vil ske efter med særlige åremålsvilkår i henhold til aftale mellem Grønlands Landstytre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianeersut Kattuffiat, IMAK samt overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut meeqqat atuarfianneersut kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen. 

Ansøgere, der kommer fra tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform. Ved overenskomstansættelse er prøvetiden 1 år, ved første gangs ansættelse. Ved såvel overenskomstansættelse som tjenestemandsansættelse medregnes optjent lønanciennitet efter bestået lærereksamen.      

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 515/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV. 

 

Ansøgningsfrist: 4. September 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Nukannguaq Kristiansen
Telefon: +299 367812
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning