Gå til hovedindhold
149

Dette jobopslag er udløbet

2 Børne- og ungekonsulenter til MISI

Kommuneqarfik Sermersooq søger engagerede 2 Børne- og ungekonsulenter til MISI. 

- 1 som kommer til at have sine primære arbejdsområde på førskoleområdet (0-6 år) og 1 som har primære arbejdsopgaver på folkeskoleområdet.

 

Rådgivningscenter om børn og unge (MISI) er en del af Forvaltningen for Børn og Skole i hovedstadskommunen, Kommuneqarfik Sermersooq. Forvaltning for Børn og Skole har som mission at skabe bedst mulige rammer for alle børn i Kommuneqarfik Sermersooq, hvorigennem de kan opnå, læring, udvikling og trivsel, så de får grundlaget til at skabe sig et meningsfyldt liv. Forvaltningens mission er, at vi ønsker at have Grønlands bedste og mest bæredygtige daginstitutioner og skoler, som rummer alle børn og skaber de bedste rammer for, at børnene kan udvikle sig til nysgerrige, robuste, sunde og glade selvstændige borgere.

 

MISI's kerneydelse er at styrke børn og unges læring, udvikling og trivsel ved primært at understøtte omgivelserne i deres tilgang til barnet. MISI er et rådgivningscenter hvor der arbejdes med pædagogisk – psykologisk rådgivning til voksne omkring børn og unge imellem 0-18 år. MISI arbejder ud fra en holistisk tilgang, hvilket betyder, at MISI ser på barnet, lærerne/pædagogerne, de sociale fællesskaber og læringsrummet. Det betyder, at du også skal kunne give råd, vejledning og sparring til de voksne omkring barnet, så de voksne kan håndtere den oplevede udfordring. I MISI er vi på nuværende én Rådgivningschef, én tale-hørerpædagog, én administrativ medarbejder, fire psykologer og så bliver vi fem Børne- og ungekonsulenter.

 

I seneste MTU, udarbejdet i december 2020, viste undersøgelsen at jobindhold, loyalitet, samarbejde og udvikling i MISI lå højt. Vi er en god arbejdsplads, med et godt team af dygtige, søde, sjove og støttende kolleger som vil byde dig velkommen til vores team. Vi vil søger for at du bliver introduceret godt til jobbet med en god onbordning.

 

Geografisk er rådgivningsstaben placeret i Nuuk, men MISI betjener hele Kommuneqarfik Sermersooq, der omfatter byer og bygder på både Grønlands øst- og vestkyst. Tjenesterejser kan derfor også indgå i jobbet.

 

 

Stillingernes indhold:

 • Forebyggende, konsultativt, tværfagligt, procesorienteret bistand til hhv. dagtilbud og folkeskoler.
 • Praksisorienteret råd og vejledning med fokus på implementering af anbefalinger fra pædagogiske og psykologiske vurderinger i en didaktisk sammenhæng.
 • Udføre pædagogisk- psykologiske undersøgelser samt vurderinger og udarbejde rapporter.
 • Bidrage til faglig og organisatorisk videreudvikling sammen med de øvrige ansatte i MISI.
 • Andre opgaver efter aftale med nærmeste leder, som er Rådgivningschefen.
 • Ad. Hoc opgaver.

 

 

Forventninger til ansøgere:

 • Du er pædagoguddannet eller læreruddannet.
 • Det er en fordel hvis du har viden, og erfaring, inden for specialundervisning og det specialpædagogiske område. At du eksempelvis har en speciallæreruddannelse, har været Rådgivningslærer, undervist i en specialklasse eller har en akademisk overbygningsuddannelse, f.eks. cand.pæd.psyk, cand.pæd. i generel pædagogik. Cand.pæd.soc. Men det er ikke et krav.
 • Du har interesse for PPR-området.
 • Du er indstillet på at arbejde med rådgivning og vejledning til skolens ledelse, lærere, pædagoger og forældre.
 • Du er indstillet og har lysten og evnen på at arbejde med opkvalificering af fagfolk, bl.a. gennem oplægsvirksomhed, supervision eller praksisnær rådgivning.
 • Du kan arbejde selvstændigt og tilrettelægge eget arbejde og kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftligt som mundtligt, på enten dansk eller grønlandsk. 
 • Du har kendskab til grønlandske samfundsforhold og at være dobbeltsproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke krav.
 • Du tilsender os en god ansøgning, hvor du fortæller om dig selv, hvad du kan tilbyde MISI og hvorfor det netop er dig, som skal være en del af vores team.

 

 

Vi tilbyder:

 • En spændende afdeling, hvor vi konstant tænker på, hvorledes vi kan gøre det bedre for børnene. Hertil får du stor mulighed for at præge og tilrettelægge opgaver.
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling.
 • Gode kollegaer i inspirerende teamsamarbejde.
 • Fælles sparingsmøder med dine kollegaer, hvor sager kan diskuteres.
 • Et godt onbording forløb, hvor du bliver tilkoblet en ”to go to person”.

 

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Laila Skydsbjerg Skytte på tlf.nr. 366338 eller e-mail lass@sermersooq.gl. eller Arnannguaq Thomsen Jakobsen tlf. nr. 366334

 

 

Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen kan ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

 

Bolig:
Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 905/22, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 8. januar 2023

Søg denne stilling