Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

1 Psykolog eller terapeut søges til Qimarnguik Krisecenter i Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq søger 1 faglig stærk psykolog/terapeut til Qimarnguik Krisecenter i Nuuk, med tiltrædelse efter aftale.
 

Stillingens indhold:
Som Psykolog/terapeut på Krisecenter har du en helt unik mulighed for at være med til at udvikle behandlingstilbud for voldsramte kvinder og børn/unge.


Qimarnguik Krisecenter i Nuuk er normeret til 6 ansatte, 1 behandlingsleder, 2 psykolog/terapeut, 1 socialrådgiver, og 2 pædagog.


Krisecenteret er fast bemandet mellem kl. 08.00-16.00 af behandlingsleder og/eller socialrådgiver. Behandlingsleder og/eller socialrådgiver står, grundet fleksible arbejdstider, desuden til rådighed indtil kl. 22 i forbindelse med hjemmebesøg, mm. Mellem kl. 16.00-08.00 samt i weekend og på helligdage står vagten for indlogering og et dagligt tilsyn på centeret. Vagtordningen bemandes via en frivillig ordning for personalet i BFC.

 

Du vil indgå i et tværfagligt samarbejde med vores behandlere/vejledere og andre faggrupper, både internt som eksternt. Der sættes fokus på mulighed for kontinuerlig udvikling og sparring.

 

Som psykolog/terapeut har du, sammen med afdelingsleder og behandlingslederen, ansvar for gennemførelse af terapeutisk behandling af kvinder (og børn til og med 17 år), der har været udsat for psykisk, fysisk, seksuel, materiel og/eller økonomisk vold.

 

Du skal varetage opgaver som:

 • Udfører samtaleforløb og terapeutisk behandling af kvinder og børn på krisecenteret.
 • Gennemføre behandlingsforløb med Kvinder (og børn til og med 17 år), der har været udsat for psykisk, fysisk, seksuel, materiel og/eller økonomisk vold.
 • Deltage i behandlingsmøder med sagsbehandler og andre samarbejdspartnere.

 

Vi forestiller os at:

 • Du har et indgående kendskab til Kvinder (og børn til og med 17 år), der har været udsat for psykisk, fysisk, seksuel, materiel og/eller økonomisk vold
 • Du har erfaring og lyst med at arbejde med børn og unge som har det svært.
 • Du er interesseret i forskning og udvikling af teori og praksis.
 • Du har lyst til, at samarbejde i tværfaglige team.

 

Vi lægger desuden vægt på at du:

 • Er uddannet psykolog/terapeut eller tilsvarende.
 • Er stabil, robust, rummelig og venlig.
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt.
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret.
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver.

 

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring.
Vi lægger vægt på en solid introduktion til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

 

Yderligere oplysninger fås hos: 
Grethe Siegstad, Telefon: +299 366113, e-mail grsi@sermersooq.gl
Kirsten Brandt Davidsen, Telefon: +299 366105, e-mail kibd@sermersooq.gl

 

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.


Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, AC eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig
Der er ingen bolig til stillingen.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 324/22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder ud fra en strategi ”Over isen” – fremtid i fællesskab”, som har til formål at sikre en velfungerende organisation, en stærk økonomi, bedre mere effektiv og forhåbentlig billigere service til borgerne. Rammen for vores arbejde er de politiske målsætninger, som er fastsat i samarbejdsaftalen ”Det hele menneske i et forpligtende, nyskabende fællesskab.”

 

Ansøgningsfrist: 31. maj 2022

Søg denne stilling