Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Udviklingsfagkoordinator søges til Kommune Qeqertalik

Kommune Qeqertalik søger en dygtig Udviklingsfagkoordinator til INUA med tiltrædelse snarest efter ansøgningsfristens udløb eller efter nærmere aftale. Som Udviklingsfagkoordinator refererer du til Kommunaldirektøren.

Stillingens indhold:
Som udviklings fagkoordinator er det altafgørende, at du brænder for opgaven og formår at formidle dine budskaber klart, tydeligt og levende - uanset målgruppe, at du involverer og engagerer dig selv og ikke mindst deltagerne under forløbet samt når helt i mål. Kort sagt, du skal være en knalddygtig formidler og facilitator, som indgyder integritet, troværdighed og tillid og har fokus på proces og resultat.

Opgaverne er først og fremmest knyttet til følgende ansvar og områder:

 • Hjælpe ledere med at afdække udviklings- og forandringsbehov
 • Planlægge/designe udviklingsprojekter og processer, initiativer og tiltag
 • Gennemføre og facilitere ovennævnte i praksis for kommunens ledere og medarbejdere
 • Udvikling og gennemførsel af uddannelsesforløb for kommunens ledere og medarbejdere
 • Udvikling og gennemførsel af teamudviklingsforløb – også for ledende teams
 • Udvikling og gennemførsel af strategi- og forandringsprocesser – kommunalt og lokalt
 • Udvikling og gennemførsel af processer, der har til formål at forbedre kommunikation, dialog og samarbejde i afdelinger 
 • Videreudvikling og gennemførsel af udvidede introduktionskurser for kommunens ansatte

Da det er en nyoprettet stilling forventes du at skulle bidrage aktivt til at forme og udvikle forløbene i samarbejde og sparring med Kommunaldirektøren.
Kommune Qeqertalik er i gang med en række forandrings- og udviklingstiltag knyttet til udrulning af kommunens strategiproces. Så der er gode muligheder for at få et bredt, selvstændigt og spændende virkefelt i hele kommunen.

Forventninger til ansøgere:

 • En formidabel formidler, underviser og facilitator med dokumenteret succesfuld erhvervserfaring
 • Går systematisk, motiveret og vedholdende til opgaven
 • Kan begå sig og kommunikere klart og tydeligt på alle niveauer i en organisation
 • Udviser initiativ, robusthed, empati og handlekraft
 • Tager ejerskab og (med)ansvar for egne og afdelingens opgaver 
 • Excellente samarbejdsevner i forhold til forvaltningsområder og vores eksterne samarbejdspartnere og interessenter
 • Dobbeltsprogede kandidater (grønlandsk/dansk) foretrækkes

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med mulighed for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i ny kommune i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Fagkoordinator for Udviklingsområdet, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være i hænde inden fristens udløb den 31. januar 2018.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Hans Peter Poulsen email hppo@qeqertalik.gl, mobil 48 24 73 eller Hans Jørgen Mørch email hans_joergen@tumi-consulting.com mobil 58 27 10.

Sådan søger du:
Ansøgningen sendes, via link K2-konsulenter@qeqertalik.gl, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Eller til:

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat