Gå til hovedindhold
75

Dette jobopslag er udløbet

Sekretariatschef søges til Kommune Qeqertalik

Kommune Qeqertalik søger en stærk og kompetent sekretariatschef til ansættelse snarest efter ansøgningsfristens udløb eller efter nærmere aftale. Stillingen er i Aasiaat.

Som Sekretariatschef skal du kunne omsætte politiske beslutninger til bæredygtige og kvalificerede løsninger og handlinger, og du skal sammen med direktionen stå i spidsen for den strategiske udvikling i kommunen. Dertil får du ansvaret for den løbende sekretariatsbetjening af borgmester, kommunalbestyrelse, udvalget for Inua og bygdebestyrelse. Af samme årsag er det afgørende, at du har væsentlig dokumenteret erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation.

Som Sekretariatschef i sekretariatet indgår du med venlig autoritet og stort overblik i dialog med alle og trives generelt i en funktion, hvor interessenter og samarbejdspartnere udgør mange forskellige grupper og individer. Du skaber tillidsfulde relationer på tværs i organisationen, udfordrer organisationen på konstruktiv vis og udviser en positiv og innovativ tilgang til opgaverne.

Sammen med de øvrige ansatte i sekretariatet skaber du en sammenhængskraft og et solidt og fagligt stærkt fundament for vores borgmester og administrerende direktør.

Stillingens indhold
Dine opgaver og funktioner:

 • sikre kvalificerede beslutningsgrundlag for borgmester, kommunalbestyrelse, administrerende direktør, udvalget for Inua, politikere, bygdebestyrelser og direktion
 • sikre at borgmestersekretariatet har et politisk fokus og udvikler tværgående politisk og administrativt rekvirerede implementeringsstrategier i samarbejde med direktion
 • Sikre rette prioritering af opgaver i borgmestersekretariatet
 • Sikre en høj faglig servicering og rådgivning af borgmesteren, herunder fortsat implementering af borgmesterplanen
 • sikre klare samarbejdsrelationer og snitflader mellem relevante/centrale fagkoordinatorer
 • at bistå de enkelte fagområder i udvalgte projekter
 • sikre et tæt samarbejde mellem kommunens bosteder med henblik på at få sammenhæng og fælles forståelse
 • ansvarlig for koordinering og afvikling af politiske møder herunder styrke samarbejdet mellem udvalgene i tæt samarbejde med administrerende direktør
 • Projektledelse og -styring, samt evnen til at omsætte og udvikle ideer og beslutninger til handling, koncepter og løsninger, der kan implementeres

Din profil

Den rette kandidat har:

 • Relevant videregående uddannelse
 • Væsentlig dokumenteret erfaring med kvalificeret opgaveløsning på taktisk, operationelt og strategisk niveau
 • Stor erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation
 • Stærke analytiske kompetencer
 • Gode samarbejdsevner, udadvendthed og fleksibilitet
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Udviser initiativ, handlekraft og selvstændighed
 • Evner at have mange bolde i luften uden at miste overblik
 • Personlig robusthed
 • Skal kunne omsætte komplekse politiske beslutninger til handling i en organisation under udvikling og forandring

Vi tilbyder
Et spændende og udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en kompleks organisation. Der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling, og vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads. Vi bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Sekretariatschef, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være i hænde inden fristens udløb den 15. december 2017.  

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Hans Peter Poulsen email hanspeter@komkom.gl, mobil 48 24 73 eller Hans Jørgen Mørch email hans_joergen@tumi-consulting.com mobil 58 27 10.

Sådan søger du:
Ansøgningen sendes, via link K2-konsulenter@qeqertalik.gl, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Eller til:

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat