Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Regnskabschef til Kommune Qeqertalik

Synes du også ansvarlighed, gennemsigtighed og åbenhed er afgørende værdier i den offentlige sektor?

Kan du godt lide at være med til at skabe noget nyt?

Vil du være den der laver kommune Qeqertaliks første regnskab?

 

Så er muligheden her. Vi søger en dygtig afdelingschef/regnskabschef til vores Løn- og bogholderi afdelingen, under INUA, med tiltrædelse pr. 01. august 2019 eller efter nærmere aftale.

 

Løn- og bogholderi afdelingen har til opgave at skabe overblik og gennemsigtighed i de økonomiske forhold og prioriteringer gennem budgetlægning opfølgning samt rapportering til udvalg, ledelse og budgetansvarlige.

 

Konkret har administrationen ansvaret for:

 • tilrettelæggelsen af kommunens risiko- og økonomistyring samt administrationen af det nødvendige datagrundlag
 • lønadministration
 • udarbejdelse af budget, budgetopfølgning og regnskab
 • gennemførelse af økonomiske analyser og mulighedskataloger samt risiko- og økonomiske konsekvensanalyser af forslag til tiltag
 • deltage i implementeringen af et nyt lønsystem

Du vil som regnskabschef få en væsentlig rolle i udviklingen af vores administrative processer, som vi løbende arbejder på at gøre mere brugervenlige og effektive.     Du vil skulle sikre driften i regnskabsafdelingen som i dag består af 8 medarbejdere. Du vil ligeledes skulle understøtte lønadministratoren, som har ledelsen af 5 medarbejdere.

 

Hvem er vi?

Opgaverne er spændende og mange i en ny op startet kommune. I vores økonomiafdelingen er der højt til loftet med stort fokus på de enkelte institutioner/afdelinger såvel som vores samlede kommune. Vi lægger vægt på et bredt og godt arbejdsfællesskab, med en uformel omgangstone, hvor trivsel og godt humør er vigtigt i det daglige arbejde.

 

 

Arbejdsopgaver:

Regnskabsafdelingen skal sikre, at regnskabet udvikler sig i en retning som giver fortsat bedre ledelsesinformation. Der stilles således krav om at kvaliteten i registreringerne i regnskabssystemet er af god kvalitet. Informationer fra regnskabssystemet skal være med til at sikre at vi kommer i mål med nye initiativer og fastholde den fortsatte udvikling af hele Kommune Qeqertalik, hvilket betyder alle kommunens byer og bygder. Som regnskabschef skal du udarbejde månedlige regnskaber, og sikre at årsrapporten i det store hele ligger klar umiddelbart efter årets afslutning.

Dine opgaver vil f.eks. kunne være: 

 • Udarbejde forretningsgange og værktøjer der sikre en fortsat kvalitetsforbedring af data.
 • Bistå ved udarbejdelse af budget og budgetopfølgning
 • Fokusere på bedre økonomistyring samt indgå i effektivisering af administrative rutiner og arbejdsgange på konkrete sagsområder.
 • Indgå i et tværgående netværk
 • Bistå med regnskabsberetninger og årsregnskab for institutioner
 • Koordinere den økonomisk vejledning og rådgivning til Bychefer, Fagkoordinatorer og afdelingsledere
 • Deltagelse i projekt – og ad hoc opgaver stillet af INUA`s ledelse

  Vi forventer du har og kan:

 • Relevant uddannelse
 • Robusthed og engageret og selvledende
 • Sans for detaljen uden at miste helheden
 • Godt humør
 • Taler, skriver godt på både grønlandsk og dansk
 • Kan tænke i sammenhænge, du er nytænkende og kan se innovative løsninger på området
 • Arbejde struktureret
 • Samarbejde – også på tværs af faggrænser
 • Du har blik for, hvor du som regnskabschef kan gøre forskel
 • Flair for at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Udvikle holdbare løsninger
 • Gode kommunikationsevner, overblik og analytisk styrke
 • God til at indgå i et fællesskab, hvor opgaver og udfordringer løses via sparring med øvrige kollegaer

 

Vi tilbyder:

Et alsidigt og udviklende job, hvor du er en aktiv medspiller. Vi lægger stor vægt på gensidig fleksibilitet i forhold til planlægning af opgaverne og arbejdsdagen. Omgangstonen er uformel, og vi stræber efter, at det skal være sjovt og rart at gå på arbejde, selv om vi har travlt. Der er mulighed for stor indflydelse og personlig udvikling.

 

Spændende rejseaktiviteter til Kommunens forskellige byer og bygder.
 

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig.

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Regnskabschef, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være Kommune Qeqertalik i hænde den 27. juli 2019.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk til qeqertalik@qeqertalik.gl hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte økonomidirektør Thomas Holm Jensen, på +299222450 eller thj@qeqertalik.gl