Gå til hovedindhold
140

Dette jobopslag er udløbet

Qeqertarsuaq søger teknisk- og anlægskonsulent

Kommune Qeqertalik Qeqertarsuaq søger en stabil, engageret og udviklingsorienteret teknisk konsulent til ansættelse pr. 01. juli eller efter nærmere aftale.

Kommune Qeqertalik blev stiftet pr. 1. januar 2018, med en anderledes organisatorisk struktur i forhold til andre offentlige organisationer. Den nye struktur har til bl.a. til formål at yde borgernært service, og en mere fleksibel administrativ opgaveløsning.

Vi ønsker en kontinuerlig udvikling i forhold til det interne samarbejde, såvel med andre øvrige relevante fagområder, samt eksterne samarbejdspartnere, med henblik på at styrke den samlede indsats for vores borgere.

I den forbindelse ønsker vi at besætte stillingen hvor kompetencer som, selvstændig kunnen, ansvarlighed samt samarbejdsvillighed bliver vægtet højt.

Fakta om stillingen:

Teknisk – og anlægskonsulenten får daglig arbejdsplads i Inoqarfik Qeqertarsuaq, og skal referere til nærmeste foresatte, som er leder af Inoqarfik.

Kommune Qeqertalik tilbyder en arbejdsplads i rivende udvikling, engagerede kolleger, et bredt opgavefelt, med mulighed for personlig og faglig udvikling.

Det er en væsentlig del af stillingen, at sikre, at relevant lovgivning overholdes og efterleves.

Dine opgaver vil primært blive:

·    Vejledning, planlægning, udførelse af teknisk relaterede opgaver

·    Planlægning, implementering og udvikling af forskellige projekter

·    Varetage anlægsrelaterede opgaver

·    Udarbejdelse og udvikling af retningslinjer og procedurer

·    Faglig sparring med kolleger og ledelse

·    Tværfagligt – og tværprofessionelt samarbejde

·    Afholdelse og effektivisering af netværksmøder med borgere og eksterne samarbejdspartnere

·    Ad hoc opgaver

Vi forventer at du:

·    Har en relevant uddannelse som ingeniør, bygningskonstruktør eller lignende.

·    Har kendskab / eller har erfaring med projektledelse / projektstyring

·    Har kendskab til faglige og administrative IT-systemer.

·    Erfaring fra en lignende stilling vil være en fordel, men ikke et ufravigeligt krav

·    Udviklings- og handlingsorienteret

·    Har gode kommunikative evner

·    Kan arbejde selvstændigt

·    Kan indgå i et teambaseret samarbejde

·    Er ansvarsbevidst

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Sådan søger du:
Ansøgningen, CV, og andre relevante dokumenter bedes sendt via følgende link: https://www.qeqertalik.gl/ledige-stillinger?sc_lang=da, eller ved at gå ind på Kommune Qeqertalik’s hjemmeside.

Vi modtager ikke ansøgninger via mail eller post.

Ansøgningsfristen er: 15. juni 2022.

Yderligere informationer vedrørende stillingen kan indhentes hos Inoqarfik leder Ajana Abelsen, på e-mail: ajab@qeqertalik.gl eller tlf:70 19 00. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.