Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Kommune Qeqertalik søger innovativ byplanlægger

Kom ombord og søg stillingen som byplanlægger i ny og spændende kommune

Kommune Qeqertalik søger en engageret, stærk og udviklingsorienteret byplanlægger til blandt andet at sikre styring, udvikling og implementering af den nye digitale kommuneplan 2018-30. Dine primære opgaver omfatter alt arbejde inden for fysisk planlægning med fokus på udvikling og herunder sikring af, at projekterne kommer godt i havn.

 

Byplanlæggeren refererer til den Administrerende Direktør. Stillingen vil indgå i INUA og er fysisk placeret i Aasiaat. INUA er som funktionsområde etableret med det formål at fremme sammenhængskraft på tværs af enheder, for at sikre en effektiv ressourceudnyttelse.

 

Kommunen ønsker en ansøger med stærke faglige kvalifikationer. Dernæst er det vigtigt, at du er indstillet på at samarbejde i et dobbeltkulturelt miljø på tværs af en organisation, hvor der lægges lige så stor vægt på menneskelige egenskaber som på kvalifikationer.

 

At arbejde hos os:

 

Kommune Qeqertalik er under udvikling. Dertil er der behov for en stærk Byplanlægger med stort overblik. Du skal kunne indgå i tværfaglige samarbejder med alle kommunens fagområder, så vi i planlægning og udførsel af vore projekter sikrer, at de kommer borgerne til gode.

 

Du har nu stor mulighed for at sætte dit eget præg på kommunens fremtid, idet kommunens administration har valgt at arbejde ud fra en flad struktur med en innovativ tilgang.

 

Du vil være en del af et selvkørende team ved INOQARFIK, hvor du samarbejder tæt med fagkoordinator for INOQARFIK, erhvervschef og udviklingskoordinator.

 

Dine arbejds- og ansvarsområder er:

 

 • At udmønte den nye digitale Qeqertalik kommuneplan 2018-30.
 • At udarbejde kommuneplantillæg.
 • At kortlægge indsatsområder hvad angår funktionalitet af kommuneplantillæg.
 • At indgå i udarbejdelse af planstrategi.
 • At indgå i udarbejdelse af sektorplaner.
 • At give sparring til arealadministrationen om plangrundlag og spørgsmål ved arealansøgninger.
 • At indgå i arbejdet med erhvervs- og planudvikling.
 • At være et aktiv i udarbejdelse af den nye kommuneplan, der tager udgangspunkt i den nytænkende måde at drive administration på.

 

Vi forventer at:
 

 • Du har en relevant faglig uddannelse som arkitekt, byplanlægger, civilingeniør, landinspektør eller tilsvarende baggrund.
 • Du må gerne have erfaring med den kommunale planpraksis og forståelse for de politiske processer.
 • Du motiveres af samarbejde og dialog, såvel internt som eksternt, og formår at pleje og benytte netværk.
 • Du er en god formidler af det faglige stof til forskellige målgrupper.
 • Du har kendskab til gængse redskaber, som Office pakken, ArcGIS, MapInfo, AutoCAD, Adobe CS6 pakken og evt. GIS platforme.
 • Du må gerne have kendskab til Odeum e-plan, som er platformen for vores digitale kommuneplan.
 • Du er udadvendt, har et godt humør og trives i en travl hverdag med skarpe deadlines.
 • Du er kreativ, innovativ, omhyggelig, systematisk og har et fagligt overblik.
 • At du er indstillet på et længerevarende ansættelsesforhold.

 

Vi tilbyder:

 

Et udfordrende job med mulighed for selv at præge indholdet. Du vil få et stort ansvar i en ny kommune i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads, og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med plads til initiativ og kreativitet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

 

Ansættelse og aflønning vil ske iht. den for ansøger gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig for hvilken, der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i kommunens ejendomme. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til tjenestebolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig.

 

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Stilling ønskes besat snarest eller efter nærmere aftale.

 

Yderligere oplysninger

Kan fås hos Administrerende Direktør Hans Peter Poulsen tlf. (+299) 48 24 73 eller E-mail: hppo@qeqertalik.gl, og hjemmesiden www.qeqertalik.gl

 

Ansøgning

Ansøgningen sendes sammen med CV og vedlagt eksamenspapirer til qeqertalik@qeqertalik.gl,  eller via postadressen Kommune Qeqertalik, Niels Egedes Plads 1, Postboks 220, 3950 Aasiaat,

så den er os i hænde senest den 23. november 2018. Ansættelsessamtaler kan forventes afholdt umiddelbart herefter.

Qeqertalik Kommune er en nyoprettet kommune i den sydlige del af Diskobugten. Kommunen består af fire byer og otte bygder, og vores mål er at kommunens arbejde er synligt alle steder. Vores personale skal udvise god service, og vi ønsker at tilpasse det kommunale arbejde i vores grønlandske værdier og kulturelle baggrund. Læs mere om vores nye organisation på: http://www.qeqertalik.gl

Aasiaat ligger på en ø i den sydlige del af Diskobugten. Øen ligger i et stort skærgårdsområde og er kendt for sit fantastiske kajak-farvand, og vores område er desuden det mest populære sted for hvaler i Grønland. Byen er Grønlands femtestørste med cirka 3.100 indbyggere og kommunen har sammenlagt 6.500 indbyggere (eksklusive hvaler og slædehunde).