Gå til hovedindhold
88

Dette jobopslag er udløbet

Kommune Qeqertalik søger 1 konsulent til Rådgivningscenter om Børn og Unge (MISI)

Brænder du for problemstillinger, som vedrører børn og unge? Kommune Qeqertalik søger nu en konsulent til at indgå i specialundervisning til det pædagogiske-psykologiske rådgivningscenter, som vi er i gang med at bygge op.

Rådgivningscenter om børn og unge (MISI) er en del af INUIT, der udgør en enhed, der har som formål at sikre et nødvendigt tværgående samarbejde i kommunen. MISI spiller en vigtig rolle i kommunens strategi om at fremme en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn og unge.

I MISI arbejder vi konsultativt og ud fra et helhedsorienteret grundlag. Vores fornemmeste opgave er at bidrage til, at de voksne, som har ansvaret for børnene får tilstrækkelig viden og redskaber til at sikre børnenes læring, trivsel og udvikling. Vores kerneydelse er derfor pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre og fagpersoner, som arbejder med børn og unge i aldersgruppen imellem 0-18 år.

Du vil som konsulent skulle indgå i pædagogisk-psykologisk rådgivning sammen med kolleger fra forskellige faggrupper. Derudover vil du også selvstændigt skulle arbejde med PPR og undersøgelse af problematikker på hhv. individ-, gruppe og organisationsniveau. Du vil blive en del af et team hvor faglighed, samarbejde og god service vægtes højt.

MISI er i en opbygningsfase, så du får stor mulighed for at bidrage med dine gode input hertil.

Geografisk er rådgivningscenteret placeret i Aasiaat, men vi betjener hele kommunen, der omfatter tre andre byer og tilhørende bygder. Tjenesterejser bliver derfor også en del af jobbet.

Misi søger en konsulent for specialundervisning, der har/kan:

 • Erfaring med specialpædagogiske arbejdsmetoder i forhold til børn med indlæringsproblematikker og på den måde vil være med til at støtte børn og unge i deres trivsel, udvikling og læring.
 • Kendskab til psykologiske og pædagogiske undersøgelses- og undervisningsmetoder i arbejdet med børn med forskelligartede funktionsvanskeligheder og / eller -nedsættelser
 • Erfaring med specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere, pædagoger eller andre relevante personer, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling
 • Arbejde selvstændigt, være initiativrig og udviklingsorienteret og ikke mindst gode samarbejdsevner og anerkendende indfaldsvinkel til andre mennesker
 • Yde supervision i det omfang, der er behov for.
 • Medvirke til fremadrettet udvikling på børne- og ungeområdet i Kommune Qeqertalik.

Vi tilbyder:

 • En dynamisk og åben arbejdsplads 40 t. ugentlig.
 • Udfordrende og spændende job
 • Samarbejde med erfarne kollegaer
 • En arbejdsplads med fællesskab
 • En storslået natur med rige muligheder for vandring, sejlads, hundehold, skisport, jagt og fiskeri
 • At bo i én af Grønlands største byer med forskellige kulturelle tilbud

Den rette ansøger:

 • Er parat til at arbejde i et system, der bygger på grønlandsk kultur
 • Har erfaring fra pædagogisk psykologisk arbejde med børn og unge
 • Er robust og kan arbejde selvstændig og fleksibelt i forhold til mangeartede opgaver.

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig.

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Du vil referere til den ledende psykolog i MISI.

Stilling ønskes besat efter ansøgningsfristens udløb eller efter nærmere aftale.

 

Yderligere oplysninger

Kan fås hos ledende psykolog Anne Thrane eller konsulent Heidi Rosendahl på tlf: (+299) 38 73 17 eller E-mail MISI@qeqertalik.gl og på hjemmesiden www.qeqertalik.gl

(hvis du ringer fra Danmark så husk tidsforskellen når kl. er 12 så er kl. 8 i Grønland)

Ansøgning

Ansøgningen med kopi af relevante eksamenspapirer, CV og referencer skal være os i hænde senest fredag den 10. Januar 2020 og sendes til følgende mail MISI@qeqertalik.gl Ansættelsessamtaler kan forventes afholdt umiddelbart herefter.

 

 

Qeqertalik Kommune er en nyoprettet kommune i den sydlige del af Diskobugten. Kommunen består af fire byer og otte bygder, og vores mål er at kommunens arbejde er synligt alle steder. Vores personale skal udvise god service, og vi ønsker at tilpasse det kommunale arbejde i vores grønlandske værdier og kulturelle baggrund. Læs mere om vores nye organisation på:

Aasiaat ligger på en ø i den sydlige del af Diskobugten. Øen ligger i et stort skærgårdsområde og er kendt for sit fantastiske kajak-farvand, og vores område er desuden det mest populære sted for hvaler i Grønland. Byen er Grønlands femtestørste med cirka 3.100 indbyggere og kommunen har sammenlagt 6.500 indbyggere (eksklusive hvaler og slædehunde).