Gå til hovedindhold
93

Dette jobopslag er udløbet

Kommune Qeqertalik Kangaatsiaq Søger 2 børn, unge og familie sagsbehandler

Kommune Qeqertalik Kangaatsiaq søger børn, unge og familie sagsbehandler til det sociale område. To Stillinger ønskes besat pr. 1. juli 2019 eller efter nærmere aftale.

 

Arbejds- og ansvarsområder vil bl.a. være:

 • Aktiv opsøgende tilsyn på de forhold børn og unge lever under i kommunen samt underrette om de tilfælde, hvor der kan være behov for hjælp til børn samt unge eller gravide kvinder.
 • Modtager henvendelser og yde rådgivning der vedrører børn og unge og deres familier. Familierådgivning, familiesamtaler samt børn- og unge samtaler.
 • Foretager undersøgelser på børn- og ungeområdet i samarbejde med lokale fagfolk fra social-, sundheds- og skolevæsenet.
 • Vurdering af hjælpeforanstaltninger på børn- og ungeområdet i henhold til gældende lovgivning – herunder indstilling til tildeling af støttepersoner samt lave indstilling til anbringelser uden for hjemmet.
 • Indstilling af ansøgninger om anvendelse af hjælpeforanstaltninger til tværfagligt udvalg og socialudvalg.
 • Tilsyn på børn og unge med støttepersoner fra kommunen.
 • Tilsyn og sagsbehandling af børn og unge som er anbragt på døgninstitutioner og anbragte bør og unge på efterskoleophold uden for kommunen. Herunder at opretholde kontakt med forældre og andre pårørende til anbragte børn og unge.
 • Iværksætte og kontrollere aftalte tiltag ifølge ophør af anbringelse (efterværn) af barn/børn/unge.
 • Tilsyn med kommunalt ansatte samt privat arrangerede plejefamilier herunder lave indstilling til udstedelse og tilbagekaldelse af plejefamilietilladelse.
 • Deltager i den lokale socialvagtordning.
 • Div. ad hoc opgaver.

 

Kvalifikationer:

 • Socialrådgiver eller Rådgivningsassistent med erfaring inden for familie, børn og unge.
 • HK-assistent suppleret med faglige kurser eller anden relevant uddannelse.
 • Kendskab til EDB på brugerniveau.
 • Systematisk, pålidelig, stabil, omhyggelig og god til at samarbejde.
 • Psykisk robusthed er et krav til at kunne bestride stillingen.

 

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje m.v. efter de til enhver tid gældende regler.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Børneattesten indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere attesten hos Rigspolitiet, straffeattesten rekvireres af ansøger og afleveres hos ansættelsesmyndigheden.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til HR-Chef Erik Lynge Rasmussen telefon 70 19 00 eller e-mail: elr@qeqertalik.gl

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest 18. Juni 2019, med mærke ”Børn, unge og familie sagsbehandler – Kangaatsiaq”

 

Ansøgningen sendes til:

 

Kommune Qeqertalik

Postboks 220,

3950 Aasiaat

 

Eller e-mail: hr@qeqertalik.gl