Gå til hovedindhold
117

Dette jobopslag er udløbet

Kommune Qeqertalik i Qasigiannguit søger lærere til Juunarsip Atuarfia

Kommune Qeqertalik er en ny kommune med mange spændende, ambitiøse mål og store udfordringer.

Kommunens mål er at yde god service til borgeren hvor nærhed og god service er målet. Målet for skolelæren er at være med til at skabe rammerne for at det kan ske.

I Kommune Qeqertalik i Qasigiannguit er der ledige lærerstillinger til besættelse pr. 1. august 2018 eller efter nærmere aftale.

 

I Juunarsip Atuarfia er der 165 elever, i alt 13 klasser, der er 20 lærere.

 

Undervisning i alle afdeling, sker i fagene

  • Grønlandsk,
  • Engelsk
  • Dansk,
  • Vidtgående speciale klasse.

 

Straffeattest og Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelsen sker i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform. Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

 

 

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående.

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Skoleinspektør ved Juunarsip Atuarfia Uno Geisler e-mail: unog@qeqertalik.gl, eller pr. telefon 91 46 32 / 53 94 80.

 

Ansøgningen bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde, senest den 16. april 2018 Juunarsip Atuarfia, Atuarfiup aqq. 4, 3951 Qasigiannguit eller til denne mail:

unog@qeqertalik.gl