Gå til hovedindhold
163

Dette jobopslag er udløbet

Kommune Qeqertalik Aasiaat søger leder socialafdelingen

Stillingen som leder i socialafdelingen i Kommune Qeqertalik Aasiaat opslås ledig til besættelse pr. 1. marts 2019 eller efter nærmere aftale.

 

Stillingen er placeret i Aasiaat by og skal varetage ansvaret for socialafdelingen i Aasiaat by og bygder.

Som leder i socialafdelingen vil din nærmeste foresatte være INUIT lederen i Aasiaat.

 

Lederens vigtigste opgaver er:

 • At forestå fagområdets daglige drift og ledelse på en måde som sikrer et stadigt styrket kvalitets- og serviceniveau over for borgerne
 • Lede og fordele arbejdet på afdelingen der omfatter, børne og ungdomsforsorg, offentlig hjælp, førtidspensioner, ældreforsorg og handicapforsorg,
 • Socialrådgivning og vejledning

 

Arbejds- og ansvarsområder:

 • At borgere der har behov for hjælp får en god betjening
 • At det sociale område administreres efter gældende lovgivning og retningslinjer
 • Udarbejde afdelingens bidrag til årsbudgettet
 • Ajourføring og vedligeholdelse af manuelle rutiner og interne forretningsgange
 • Sikring af et godt tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Sikring af en forsvarlig sags opbygning og dokumentationsgrad i personsager
 • At sikre et internt informationssystem som sikrer at medarbejderne altid har de oplysninger og data som er nødvendige for at kunne løfte opgaverne tilfredsstillende
 • At sikre medarbejdernes trivsel og faglig udvikling gennem instruktion og intern efter- og videreuddannelser og relevante kurser.

 

Kvalifikationer:

 • Socialrådgiver uddannet eller lign. uddannelse
 • Du er en synlig leder
 • Du er ansvarsbevidst
 • Du er god til at samarbejde
 • Du kan træffe beslutninger
 • Du kan motivere medarbejderne
 • Besidde evne til at samarbejde på tværs af fagområderne
 • Kan bevare overblikket i pressede situationer
 • Du kan arbejde med regnskab og budgettering som ledelsesværktøj

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver tid gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

 

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til INUIT leder Mariane S. Larsen 38 70 89 eller mail mars@qeqertalik.gl

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være Kommune Qeqertalik i hænde senest den 20. februar 2019.

 

Ansøgninger bedes fremsendt til følgende adresse:

 

Kommune Qeqertalik Aasiaat

Postboks 220,

3950 Aasiaat

imaluunniit e-mailikkut: aasiaat@qeqertalik.gl