Gå til hovedindhold
106

Dette jobopslag er udløbet

Kangaatsiap Atuarfia samt bygdeskolerne Atuarfik Kristian Lundblad Niaqornaarsuk og Qaqqannguup atuarfia Ikerasaarsuk søger folkeskolelærere

Ved Kommune Qeqertalik Kangaatsiaq samt bygderne Niaqornaarsuk og Ikerasaarsuk søger lærere pr. 1. august. 2019 eller efter nærmere aftale i alle fag og ikke mindst fagene fysik/kemi, dansk, matematik og engelsk på ældste trinnet. Ansøgning sendes senest søndag 12. maj 2019 til E-mail: kangaatsiap.atuarfia@qeqertalik.gl Mærk ansøgningen med skolens navn.


Vi søger lærere der har i alle fag i alle trin og ikke mindst i fysik/kemi, dansk, matematik og engelsk på ældste trin.

 

Der er ca. i alt 90 elever på skolen i Kangaatsiaq, hvor der er ca. 35 elever på Atuarfik Kristian Lundblad og ca. 15 elever på Qaqqannguup atuarfia.

 

Vi tilbyder skoler der er under positiv udvikling og skoler der er åbne over for nye tiltag.

 

Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til: Ledende Skoleinspektør Sussi Adelholm mail: suad@qeqertalik.gl  tlf: +299 87 21 39 / 87 21 38

Ansættelse vil ske efter overenskomstaftale mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

Ansættelsen kan desuden ske på særlige åremålsvilkår i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK, hvorved der ydes en fratrædelsesgodtgørelse på 18. 000 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991, som er nu 19.818,29 kr. pr. 1. april 2017, og en årlig feriefrirejse for den ansatte og dennes familie.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest samt offentlig straffeattest.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være Kangaatsiap Atuarfia i hænde inden fristens udløb.

Hvis du vil benytte et ansøgningsskema, kan du ved henvendelse på aamo@qeqertalik.gl få den tilsendt