Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Hovedkontoret i Kommune Qeqertalik, INUA, søger fagkoordinator for sagsområdet INUIT

Sagsområdet INUIT søger fagkoordinator for socialområdet samt fagudvikler for underliggende afdelinger i sagsområdet. Stillingen er i hovedkontoret for Kommune Qeqertalik i Aasiaat.

Fagkoordinator for sagsområdet INUIT ønskes besættes 1. juli 2019 eller efter nærmere aftale.

Sagsområdet INUIT har følgende underliggende afdelinger, som det servicerer:

 • Skolevæsenet
 • Børneinstitutioner
 • Socialområdet

Drift af socialområdet i Kommune Qeqertalik hører ind under sagsområdet INUIT har til kontor i hovedkontoret INUA i Aasiaat.

Der er følgende tre fagkoordinatorer i sagsområdet INUIT: fagkoordinator for socialområdet, fagkoordinator for skoleområdet samt fagkoordinator for børneinstitutionsområdet.

Du vil som en af disse tre indgå i et nydannet team, der skal højne oplevelsen hos vores borgere, når de kontakter os, og samtidig skal du arbejde for, at det bliver nemmere for borgerne at søge hjælp og oplysning hos Kommune Qeqertalik. I Kommune Qeqertalik ønsker vi, at alle borgere får den hjælp, de har krav på.

Det er vores værdigrundlag at lade borgerne i Kommune Qeqertalik med rette føle, at personalet lytter og tager situationen alvorligt ved at handle på henvendelserne.

Vores mål er at skabe Grønlands bedste kommunale team, som kan være med til at arbejde med det, som rent faktisk virker, og udvikle nye løsninger og derved skabe en hurtigere og mere effektiv, helhedsorienteret service, hvor borgerne er medspillere og aktører i deres eget liv.

Dette er store ord og vi kan kun komme i mål ved at stille krav, så de to nye fagkoordinatorer får en del ansvarsområder.

 Det giver til gengæld også en spændende og alsidig hverdag, hvor du kan få stor indflydelse på området.

Dine primære opgaver bliver:

 • det overordnede faglige ansvar på dit området, fulgt op af kvalitetssikring
 • ledelse, gennemførelse og implementering af den faglige udvikling
 • administration og koordinationsopgaver

Du bliver også medansvarlig for at sikre, at de politiske pejlemærker udvikles, operationaliseres og implementeres i hele kommunen.

Du skal stå for kompetenceudvikling af medarbejdere, så der skabes synergi mellem medarbejdere, faglig kompetencer og faglige opgaver. Endelig skal du bidrage til kommunens igangværende implementering af nye mål, ledelsesgrundlag og strategier i samarbejde med kommunens øvrige fagkoordinatorer og bychefer.

Som fagkoordinator går du forrest for at sikre sammenhæng og retning i indsatsen på tværs af kommunens byer og bygder.

Du understøtter og udvikler den faglig udvikling af området, så der er fokus på helhedstænkning og forebyggende, tidlig indsats og andre forebyggende foranstaltninger.

Hvis du har mod på opgaven, forventer vi, at meget af nedenstående passer på dig:

 • Du har en relevant uddannelse. Det kan være socialrådgiver eller en anden socialfaglig, pædagogisk eller samfundsvidenskabelig uddannelse, eller også har du stor erfaring inden for området.
 • Du er strategisk tænkende og med personlig integritet og gennemslagskraft
 • Du har erfaring med at lede forandringsprocesser
 • Du er løsningsorienteret, udviklingsminded og god til at kommunikere
 • Du kan holde overblik over arbejdets udførelse, gennemførelse og kvalitet på området
 • Du har erfaring med at arbejde indenfor lovgivningen og med at sikre, at der arbejdes med kerneopgaverne
 • Du skal føre tilsyn med sagsbehandling og give rådgivning i forbindelse med dette og holde tilsyn med kommunens institutioner på dit område
 • Desuden skal du kunne håndtere en hverdag med mange udfordringer og mange akutte problemstillinger. Du skal derfor både være robust og være drevet af et stærkt engagement.

Det er de faglige kompetencer. Vi har også nogle ønsker på det mere personlige plan:

 • Du har godt humør og pondus og overskud nok til at skabe begejstring og dynamik i organisationen
 • Du er god til at skabe relationer og kontakter, og du arbejder anerkendende og dialogbaseret med en høj grad af involvering
 • Du går foran i det daglige og ser muligheder og styrker hos den enkelte, og du er inspirerende og i stand til at skabe følgeskab og retning i det faglige arbejde
 • Du kan analysere og skabe et langsigtet overblik samtidig med, at du holder dig orienteret om ny viden på området
 • Du kan yde faglig sparring og levere resultater med respekt for processen på vej dertil
 • Du trives i et arbejdsmiljø med stor afveksling i dagligdagen, et pænt tempo og en uformel omgangstone, hvor vi løfter i fællesskab

Som fagkoordinator tilbyder vi dig

 • et selvstændigt job i stor udvikling – og en plads i en spændende, ny chefgruppe
 • en unik mulighed for at træde nye stier, hvor der ikke allerede er nogle fodspor at følge
 • en afvekslende hverdag med stort fagligt ansvar og stor indflydelse
 • engagerede og gode kollegaer
 • store og spændende faglige udfordringer
 • gode muligheder for ledelsesfaglig og personlig udvikling
 • supervision
 • rejser til de øvrige byer og bygder i kommunen

Om os

Kommune Qeqertalik er en nyoprettet kommune i den sydlige del af Diskobugten. Vores kommune består af fire byer og otte bygder, og vores mål er at kommunens arbejde skal være synligt alle steder. Et af vores helt store fokuspunkter er fleksibiliteten. Vi vil være lettilgængelige for borgerne og have et personale, der udviser god service, og vi ønsker at tilpasse det kommunale arbejde til vores grønlandske værdier og kulturelle baggrund. Læs mere om vores nye organisation på: http://www.qeqertalik.gl

 

Aasiaat ligger på en ø i den sydlige del af af Diskobugten.  Øen ligger i et stort skærgårdsområde og er kendt for sit fantastiske kajak-farvand, og vores område er desuden det mest populære sted for hvaler i Grønland. Tro os, når vi siger, at du aldrig bliver træt af at se på dem. Byen er Grønlands femtestørste med cirka 3.100 indbyggere og kommunen har sammenlagt 6.500 indbyggere (eksklusive hvaler og slædehunde).

Straffe- og børneattest

Din stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende.

Løn og arbejdsvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår (herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning) fastsættes efter den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Bliver du ansat, har du tre måneders prøvetid.

 

Du har mulighed for at få anvist en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Du betaler husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

 

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan derudover være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor du kan indkvarteres vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

 

Yderligere oplysninger
Du har sikker en masse spørgsmål. Derfor kan du indhente yderligere oplysninger om stillingen hos Dora Kleist på e-mail dokl@qeqertalik.gl eller telefon +299 38 70 17.

Send os en ansøgning

Ser du potentiale i jobbet og tror du, at du kan være med til at udvikle vores kommune, så send en ansøgning mærket ”Fagkoordinator for Socialområdet” sammen med et CV med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, og vedlagt eksamenspapirer, m.v.

 

Du kan maile os din ansøgning på:

qeqertalik@qeqertalik.gl

eller sende den med post til:

Kommune Qeqertalik

Niels Egedes Plads 1, Postboks 220

3950 Aasiaat

 

Ansøgningen skal være os i hænde inden den 19. juni 2019