Gå til hovedindhold
79

Dette jobopslag er udløbet

Fagkoordinator til Kultur- og undervisningsområdet

Kommune Qeqertalik søger en dygtig og engageret Fagkoordinator til Kultur- og undervisningsområdet, med tiltrædelse snarest efter ansøgningsfristens udløb eller efter nærmere aftale.  Administration og koordinatoropgaver vil være det primære fokus i denne stilling.

Fagkoordinator for Kultur- og undervisningsområdet skal referere til Vicekommunaldirektøren. Stillingen vil indgå i Inuia og have kontor i Aasiaat.

Stillingens indhold:
Der er behov for en stærk fagkoordinator, der kan bidrage til at funktionen kan forvaltes på konstruktiv vis. Fagkoordinatoren har bl.a. ansvaret for at kvalitetssikre sagsbehandlingen, give faglig sparring i de konkrete sager til medarbejderne samt bidrage til at sikre god sagsgang og bedre service til vores borgere. Det er naturligvis også en væsentlig del af stillingen, at sikre, at relevant lovgivning overholdes og efterleves.

Dine opgaver vil primært blive:

 • Faglig kvalificering af sagsgange
 • Faglig sparring i konkrete sager
 • Afholdelse og effektivisering af netværksmøder.
 • Udvikling og implementering af retningslinjer og procedurer
 • Tværfagligt samarbejde og sparring
 • Ad hoc opgaver

Vi ønsker desuden at styrke samarbejdet med de øvrige relevante fagområder, og eksterne samarbejdspartnere generelt, med henblik på at styrke den samlede indsats for vores borgere.

Forventninger til ansøgere:

 • Har en relevant uddannelsesbaggrund
 • Gerne erfaring med ledelse og administration
 • Kendskab til og erfaring med Kultur- og undervisningsområdet
 • Kender relevant lovgivning
 • Evner at indgå i konstruktiv og positiv dialog med målgruppe og kolleger

Vi lægger desuden vægt på du:

 • Er stabil og kvalitetsbevidst
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med mulighed for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i ny kommune i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er under klassificering.

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Fagkoordinator til Kultur- og undervisningsområdet, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være i hænde inden fristens udløb den 15. december 2017.  

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Hans Peter Poulsen email hanspeter@komkom.gl, mobil 48 24 73 eller Hans Jørgen Mørch email hans_joergen@tumi-consulting.com mobil 58 27 10.

Sådan søger du:
Ansøgningen sendes, via link K2-konsulenter@qeqertalik.gl, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Eller til:

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat