Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Engageret HR chef til Kommune Qeqertalik

Brænder du for personale- og organisationsudvikling? Kan du lide at være med til at skabe nyt? Vil du være med i vores arbejde med at realisere en ny kommunal struktur?

Så er muligheden her. Vi søger en kompetent og engageret HR-chef, der kan gå forrest i udviklingen af kommunens mange ledere og medarbejdere og samtidig har en sikker hånd inden for organisations-udvikling, administration og politisk servicering.

Kommune Qeqertalik er en ny kommune med mange spændende, ambitiøse mål og store udviklende udfordringer. Vi er kommunen placeret i Diskobugten, hvor den største by er Aasiaat med følgende øvrige by Qeqertarsuaq, Qasigiannguit og Kangaatsiaq, med i alt 8 bygder.

HR afdelingen har til opgave at ansætte personerne med de rette kompetencer, og sikre at kompetencerne hos medarbejderne fortsat udvikles, i overensstemmelse med de mål som kommunen sætter.

HR-chefen vil have til opgave at forestå opbygningen af kontoret, som er nomineret til i alt 4 ansatte. HR-chefen vil referere til Økonomidirektøren, indgå i Inuia (kommunens øverste administrative organ) og have kontor i Aasiaat.

Væsentlige opgaver for HR afdelingen er:

 • strategiske indsatser på personaleområdet
 • udvikling af personalepolitiske tiltag
 • udvikling af fælles kurser
 • arbejdsmiljø og trivsel
 • personale administrativ sagsbehandling (ansættelse og afskedigelser)
 • personalejuridisk sagsbehandling

Vi forventer at du:

 • har en solid uddannelses- og/eller erfaringsmæssig baggrund inden for HR
 • godt kendskab til de offentlige overenskomster
 • erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • har procesorienteret ledelseserfaring
 • du behersker både grønlandsk og dansk på højt niveau
 • har interesse og forståelse for det menneskelige samspil i en kompleks organisation
 • er visionær og resultatorienteret
 • har et positivt menneskesyn og kan skabe tillid til din person
 • er åbensindet

Vi tilbyder:

 • en selvstændig stilling med store faglige og personlige udfordringer
 • stor indflydelse på udvikling af området ud fra en central position i kommunen
 • et tillidsfuldt samarbejde i et godt arbejdsklima
 • interessante kurser og udviklingsmuligheder

Løn og Ansættelsesvilkår

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR. 36

Lønnen med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2018 månedligt kr. 47.541 og årligt kr. 570.501

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

Ansættelse vil ske med 3 måneders prøvetid.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med HR-chef, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være i hænde inden fristens udløb den 23. juli 2018.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Hans Jørgen Mørch email hjmo@qeqertalik.gl, mobil 58 27 10.


Ansøgninger sendes, hjmo@qeqertalik.gl.

Eller til:

Kommune Qeqertalik
Att:Hans Jørgen Mørch
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat