Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Controllere til Kommune Qeqertalik

Brænder du for offentlig risiko- og økonomistyring og er du en skarp analytiker?  JA____NEJ____

Har du lyst til at arbejde i en ny og ung organisation, hvor ”det plejer vi at gøre” ikke eksisterer?  JA____NEJ____

Kan du lide et godt socialt arbejdsmiljø, hvor man respekterer og hjælper hinanden? JA____NEJ____

 

Svarede du ja til et eller flere af de tre spørgsmål, så er du måske én af vores 2 nye økonomikonsulenter/controller i INUA´s to centrale centre:

 

 • Center for risiko- og økonomistyring, lønadministration og ledelsesinformation
 • Center for ressourcer (mennesker, IT, bygninger, drifts materiel samt indkøb).

 

Center for risiko- og økonomistyring, lønadministration og ledelsesinformation har til opgave at skabe overblik og gennemsigtighed i de økonomiske forhold og prioriteringer gennem budgetlægning opfølgning samt rapportering til udvalg, ledelse og budgetansvarlige.

 

Konkret har Centeret ansvaret for:

 • tilrettelæggelsen af kommunens risiko- og økonomistyring samt administrationen af det nødvendige datagrundlag
 • lønadministration
 • udarbejdelse af budget, budgetopfølgning og regnskab
 • gennemførelse af økonomiske analyser og mulighedskataloger samt risiko- og økonomiske konsekvensanalyser af forslag til tiltag

 

Center for ressourcer (mennesker, IT, bygninger, driftsmateriel og indkøb) har til opgave at tilvejebringe og udvikle de ressourcer, som resten af organisationen skal bruge til at løse sine opgaver.

 

Konkret har Centeret ansvaret for:

 • Rekruttering, leder- og medarbejderudvikling, talentpleje og ansættelsesretlige forhold
 • Strategisk udvikling af kommunens IT-faciliteter, IT-sikkerhed, digitalisering af processer
 • Tilvejebringelse, vedligeholdelse og udskiftning af bygninger, driftsmateriel og inventar
 • Strategisk indkøb og aftalestyring, herunder udbud af opgaver og indgåelse af kontrakter

 

De to centre supporterer alle ledelseslag i kommunen er med tilvejebringe løsninger der understøtter de forskellige fagmiljøer. Centrene har en koordinerende rolle, som indebærer samarbejde og tæt kontakt med samtlige ledere og budgetansvarlige i kommunen.

 

Du vil i samarbejde med din kommende kollega skulle arbejde med opgaver af tværgående karakter i tæt samarbejde med økonomidirektøren, regnskabschefen og løn-administratoren og it-administratoren.

 

INUA er etableret med det formål at fremme sammenhængskraft og optimere ressourceudnyttelse. Derfor forventer vi, at du er indstillet på at bidrage til dette, i vores nyetableret Kommune Qeqertalik.

 

Inden for de næste 2 år vil vi skulle indføre nyt økonomisystem i kommunen. Tilrettelæggelse og planlægning af denne opgave er en af de større opgaver, centrene har ansvaret for gennemførelsen af.

 

Hvem er vi?
Opgaverne er spændende og mange i en nyopstartet kommune. I vores økonomiafdelingen er der højt til loftet med stort fokus på de enkelte institutioner/afdelinger såvel som vores samlede kommune. Vi lægger vægt på et bredt og godt arbejdsfællesskab, med en uformel omgangstone, hvor trivsel og godt humør er vigtigt i det daglige arbejde.

 

 

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå i: 

 • Koordinering af budgetlægning, controlling og analyser
 • Styrkelse af budgetopfølgning i form af større fokus på opnået effekt, herunder også øjne muligheder for effektiviseringer og udarbejdelse af optimeringsforslag.
 • Tilvejebringe og udvikle faciliteter der understøtter fagmiljøerne
 • Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af projekter på socialområdet, der fokuserer på bedre økonomistyring samt effektivisering af administrative rutiner og arbejdsgange på konkrete sagsområder.
 • Sparring i forhold til udvikling og økonomistyring mellem forvaltningens forskellige områder
 • Indgå i et tværgående netværk
 • Mellemkommunale refusioner, takstberegning
 • Bistår med statistisk og økonomisk viden i forbindelse med regnskabsberetninger, årsregnskab og budgetlægning.
 • Bistår med ledelseskontrol og kvalitetssikring af opgaveudførelsen.  
 • Økonomisk vejledning og rådgivning til Bychefer, Fagkoordinatorer og afdelingsledere
 • Deltagelse i projekt – og ad hoc opgaver stillet af INUA`s ledelse

  Vi forventer du har og kan:

 • Relevant uddannelse
 • Robusthed og engageret og selvledende
 • Sans for detaljen uden at miste helheden
 • Godt humør
 • Taler, skriver godt på både dansk og grønlandsk
 • Kan tænke i sammenhænge, du er nytænkende og kan se innovative løsninger på området
 • Arbejde struktureret
 • Samarbejde – også på tværs af faggrænser
 • Du har blik for, hvor du som controller kan gøre forskel
 • Flair for at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Udvikle holdbare løsninger
 • Gode kommunikationsevner, overblik og analytisk styrke
 • God til at indgå i et fællesskab, hvor opgaver og udfordringer løses via sparring med øvrige kollegaer

 

Vi tilbyder dig:
Et alsidigt og udviklende job, hvor du er en aktiv medspiller. Vi lægger stor vægt på gensidig fleksibilitet i forhold til planlægning af opgaverne og arbejdsdagen. Omgangstonen er uformel, og vi stræber efter, at det skal være sjovt og rart at gå på arbejde, selv om vi har travlt. Der er mulighed for stor indflydelse og personlig udvikling.

 

Spændende rejseaktiviteter til Kommunens forskellige byer og bygder.
 

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig.

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Økonomikonsulent/Controller, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde den 25. maj 2018.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk til qeqertalik@qeqertalik.gl hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte økonomidirektør Hans Jørgen Mørch. Det kan ske på +299582710 eller hjmo@qeqertalik.gl